Ideewinkel, stichting voor duurzame initiatieven

 

Word Vriend van de Ideewinkel, ga naar vriend worden.

 

Missie

Onze missie is mee te werken aan een omgeving waar mensen handelen met respect voor mens en milieu. Dit doen wij door het stimuleren, het faciliteren en het met elkaar in verbinding brengen van duurzame (burger)initiatieven in Leiden e.o.

Visie

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015 vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons. Lokale initiatieven die passen binnen de hierin geformuleerde doelstellingen kunnen gebruikmaken van het contactennetwerk van de Ideewinkel en zich presenteren via ons interactieve platform en ontmoetingspunt, het Groene Ideecafé. Daarnaast adviseert de Ideewinkel initiatiefnemers bij de vormgeving van hun project. Zo nodig bestaat de mogelijkheid om een kleinschalig nieuw project in de Ideewinkel onder te brengen.

Hoe faciliteert de Ideewinkel duurzame projecten?

De stichting tracht de huidige doelstelling te realiseren door:

  • projecten/initiatieven die passen binnen de doelstelling van de stichting desgevraagd onder haar hoede te nemen. De trekkers van deze projecten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid die de stichting als rechtspersoon heeft om aanvragen te doen bij fondsen, vergunningen aan te vragen en gebruik te maken van de ANBI-status. Verder kan een project op de site van de Ideewinkel een projectpagina inrichten en de verdere mogelijkheden van de Ideewinkel gebruiken, zoals het benutten van het netwerk en de kennis van de Ideewinkel.
  • mee te denken over de ontwikkeling en uitvoering van de Leidse Duurzaamheidsagenda.
  • gesprekken met diverse partijen en deelname aan bijeenkomsten.
  • te communiceren over haar doelstelling.

Jouw idee

  • Heb je een verrassend idee?
  • Wilt je een project opzetten wat te maken heeft met duurzaamheid, bv met voeding, energie, of biodiversiteit? Met groen, of welke kleur je ook maar aanstaat?
  • Hebt je hulp nodig bij het realiseren van jouw idee, wilt je weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van het verkrijgen van subsidies bij instanties?

Laat het ons weten. Wij kunnen je in contact brengen met deskundigen, zodat je samen met anderen je idee kunt uitwerken en een project kunt opstarten. Dat kan gebeuren tijdens het Groene IDeeCafé of tijdens een persoonlijk gesprek. Mail ons; info@ideewinkel.nl!

 

De start van de Ideewinkel

Hier enkele interessante documenten:

Het oprichtings document van de Ideewinkel in 2004,

Het jaarverslag van de IDeeWinkel 2005-2007.

2021 jaarplan Ideewinkel

Download:
2021 jaarplan

Financieel Jaarverslag Ideewinkel 2020

Download:
Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag Ideewinkel 2019

Download:
Jaarverslag 2019

Ben jij een duurzame doener met een briljant idee? Daar komt vaak veel bij kijken – we helpen je.

Download:
Ideewinkel ondersteunt lokale groene en duurzame initiatieven

20 – 21 juni: doe mee met de Open Buurttuinendagen van Groen Dichterbij Leiden

Bericht van de voorzitter; Ideewinkel en Corona virus

Ideewinkel wervings affiche

Goed Ideecafé 28 oktober: Eten uit de tuin en de buurt, met je kinderen

Goed Ideecafé: Eetbaar Groen in Leiderdorp – 24 juni

Lees alle nieuwsberichten