Foto ideewinkel

Ideewinkel, stichting voor duurzame initiativen

De Ideewinkel werd in 2005 opgericht om door middel van kennisverwerving en kennisoverdracht als informatiepunt te fungeren voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven. De stichting verzamelde en verstrekte informatie over milieu, biodiversiteit, voeding en leefomgeving.

Tegenwoordig vervult het groene Ideecafé, één van onze projecten, de rol als platform en ontmoetingscentrum voor mensen met duurzame ideeën en initiatieven. Verder heeft ook de gemeente Leiden, met de oprichting van het Duurzaamheidscentrum, een deel van de oorspronkelijke rol van de Ideewinkel overgenomen.

Op grond van deze nieuwe ontwikkelingen heeft het bestuur van de Ideewinkel in 2015 besloten tot een bijstelling van het oorspronkelijke doel. De focus ligt nu voornamelijk op het faciliteren van duurzame projecten door initiatiefnemers van duurzame projecten de mogelijkheden aan te bieden die de stichting als rechtspersoon heeft. Doel hiervan is dat de duurzame projecten zich meer kunnen concentreren op hun kerntaak. Ze hoeven niet zelf een stichting op te richten en een eigen website te maken. De Ideewinkel kan fungeren als paraplu of koepel voor zulke duurzame initiatieven. Het uit te voeren duurzame project wordt als het ware onder de Ideewinkel gevoegd, inhoudende dat de Stichting Ideewinkel zich niet bezighoudt met de uitvoering van het project, doch wel als rechtspersoon instaat voor het project voor het aanvragen van vergunningen, verzekeringen en wat dies meer zij.

Hoe faciliteert de Ideewinkel duurzame projecten?

De stichting tracht de huidige doelstelling te realiseren door:

  • projecten/initiatieven die passen binnen de doelstelling van de stichting desgevraagd onder haar hoede te nemen. De trekkers van deze projecten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid die de stichting als rechtspersoon heeft om aanvragen te doen bij fondsen, vergunningen aan te vragen en gebruik te maken van de ANBI-status. Verder kan een project op de site van de Ideewinkel een projectpagina inrichten en de verdere mogelijkheden van de Ideewinkel gebruiken, zoals het benutten van het netwerk en de kennis van de Ideewinkel.
  • mee te denken over de ontwikkeling en uitvoering van de Leidse Duurzaamheidsagenda.
  • gesprekken met diverse partijen en deelname aan bijeenkomsten.
  • te communiceren over haar doelstelling.

Financieel jaarverslag Ideewinkel 2017

Download:
Jaarverslag 2017

Ben jij een duurzame doener met een briljant idee? Natuurlijk wil je dat graag gaan realiseren! Daar komt vaak veel bij kijken – mensen en fondsen werven, publiciteit genereren, een organisatie opzetten en nog veel meer.

Download:
Ideewinkel ondersteunt lokale groene en duurzame initiatieven

Download:
Beleidsplan

2018 – Inspiratie-avond voor een tuin vol dieren, 5 mei

2019 Lekker naar buiten met kinderen? De schooltuinen zoeken vrijwilligers!

2017 – Zondag 3 september: Open buurttuinendag

2017 – 8 augustus – Groen Dichterbij 071 Herfsttour: samen vergroenen!

2017 – 5 mei – Workshop – De sociale kant van een groen initiatief

Lees alle nieuwsberichten