2024 – 10 juni Groen Ideecafé: Film Groenkijkers

Foto ideewinkel

 

 

In de documentaire Groenkijkers volgt filmmaker Sanne Rovers natuurbeschermers zoals haar vader, die elk op hun eigen wijze hun stukje natuur proberen te beschermen. tegen de achtergrond van klimaatverandering, stikstofcrisis en verminderende soortenrijkdom. Een poëtische en urgente mozaïek-film over liefde, verwondering, verdriet en hoop.

We vertonen de film in het groen Ideecafé van maandag 10 juni in Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden. We kijken samen naar de film en praten na. We vragen een paar groenkijkers uit de regio naar hun drijfveren, ervaring en vooruitzicht, en we zijn ook benieuwd naar jouw inzichten en ervaring!

Fijn als je aanmeldt via deze link: Aanmelding Groen Ideecafé 10 juni – Groenkijkers

Programma

19.15 uur: Inloop

19.30 uur: Filmvertoning Groenkijkers

20.30 uur: Pauze

20.50 uur: Nabespreking

21.30 uur: Pubquiz

21.45 uur: Napraten met een drankje

Er is weer een ruilboekentafel. Heb je nog een goed boek met duurzaam thema werkloos op de plank staan? Neem het mee om te ruilen tijdens het Ideecafé.

Het Groen Ideecafé wordt gecoördineerd door een enthousiast team dat zich vrijwillig inzet.

voor de organisatie van het Groen Ideecafé en andere activiteiten kun je stichting Ideewinkel steunen met een vrijwillige bijdrage, bv 5 of 10 euro.

Dat kan op de avond zelf, of via bijgaande link:

Ook kun je hier Vriend worden van de Ideewinkel, met een jaarlijkse bijdrage.