2024 – 15 april Groen Ideecafé: Hittestress in de stad

Foto ideewinkel

Onze zomers worden steeds heter en daar kunnen we veel last van hebben: hittestress. Mensen slapen slechter en worden sneller boos en agressief. We kunnen er ook ziek van worden: huiduitslag, krampen, oververmoeidheid, beroertes, nierfalen en ademhalingsproblemen. Tijdens hittegolven gaan er dan ook meer mensen dood. Leiden en omgeving kun je zien als een hitte-eiland, met dichte bebouwing, veel asfalt en stenige pleinen. Hoe werkt dat, en hoe gaan we daar mee om?

Daarover gaat het Groen Ideecafé op maandag 15 april in Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden. Het programma begint om 19.30 u. De zaal is open vanaf 19.00 u. Je bent van harte welkom.

Er zijn drie sprekers. Na hun lezing gaan zij discussie met de aanwezigen over uitdagingen en mogelijke oplossingen. Vergroening is daarbij belangrijk.

Programma

Let op: het programma start om 19:30 uur.

19.00 u  Zaal open

19.30 u Opening

19:35 u  Sanda Lenzholzer – Hoe stedenbouwkundig ontwerp het stedelijk klimaat bepaalt

Professor Sanda Lenzholder is landschapsarchitect en is docent aan de universiteit van Wageningen. Zij heeft onderzocht wat effect heeft op de hitte en in welke mate. Ze heeft daar ook een boek over geschreven. Zij gaat in op waardoor de hitte wordt veroorzaakt en mogelijke oplossingen bij de inrichting van de stad en ook wat je kan doen in je eigen omgeving.

20:05 u Miriam Coenders – Het effect van verdamping op de temperatuur in de stad

Hydroloog Miriam Coenders onderzoekt bij de TU Delft de effecten van vergroening en verdamping op de temperatuur. Zij is betrokken bij het HittePlein dat de TU Delft hiervoor heeft ingericht. Daar wordt gezocht naar een combinatie van oplossingen op een plein , dat gebruikt  wordt door omwonenden en passanten.

20:20 u pauze

20:35 u Mandy Los – Operatie Steenbreek en de hitte-atlas

Steenbreekadviseur Mandy Los zal vertellen over de ervaringen van Steenbreek in de Leidse regio en kan effecten laten zien op een speciaal daarvoor gemaakte hitte-atlas.

20:50 u Discussie

21:15 u Pubquiz

21:30 u We sluiten de avond af met napraten met een drankje.

Er is weer een stekjes- en ruilboekentafel. Heb je nog een leuke uitgegroeide kamerplant, of een goed boek met duurzaam thema werkloos op de plank staan? Neem het mee om te ruilen tijdens het Ideecafé.

Het Groen Ideecafé wordt gecoördineerd door een enthousiast team dat zich vrijwillig inzet. Om een leuk programma te kunnen samenstellen wordt een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5 à 10 bij deelname aan een avond) erg gewaardeerd. Dat kan op de avond zelf, of via bijgaande link: