Ideewinkel Excursie “Vrij-Creatief-Duurzaam” Amsterdam Noord op 30 Juni

Foto ideewinkel

De Ideewinkel organiseert op 30 juni een excursie naar Amsterdam Noord met thema duurzaamheid, circulaire economie, stadsvernieuwing, en creatieve architectuur. Met een speciaal voor de Ideewinkel gegidste excursie naar de Ceuvel, een duurzaam stedelijk experiment op een voormalige scheepswerf. Iedereen is welkom maar voorrang wordt gegeven aan de vrijwilligers en vrienden van de Ideewinkel. Maximum aantal deelnemers is 15. Aanmelden bij Peter Engbers via voorzitter@ideewinkel.nl

Zie hier voor meer info en het volledige programma.