IN MEMORIAM: Bessie Schadee, voorzitter Ideewinkel van 2005 tot 2012

Foto ideewinkel

Op 6 april 2022 bereikte ons het bericht dat de eerste voorzitter van de Ideewinkel, Bessie Schadee, was overleden. Zij was een sterke vrouw met een grote drive om te wereld te veranderen en wist daardoor velen te inspireren. Naast het voorzitterschap van de Ideewinkel, was zij onder andere de oprichtster van het Global Action Plan for the Earth in de VS en Nederland en oprichtster/coördinator van de Stichting Gezonde Gronden in Den Haag.

Op zondag 19 juni zal er een herdenkingsdienst plaatsvinden in het Westbroek Park in Den Haag. Belangstellenden kunnen voor meer details contact opnemen met Sylvain Lelarge (sylvainlelarge@gmail.com).

Wij wensen haar familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Margje Vlasveld, oprichtster van de Ideewinkel, schreef haar herinneringen aan Bessie voor ons op. Lees hier verder.