Leiden Sneller Duurzaam en Duurzaamheidscentrum

Foto ideewinkel

Netwerk Leiden Sneller Duurzaam en Duurzaamheidscentrum

Netwerk Leiden Sneller Duurzaam is een groep Leidenaren en duurzame/groene organisaties, die zich zorgen maken om klimaat, natuur en milieu. We willen ons nog meer inzetten om Leiden (en daarmee de  wereld) duurzamer te maken – voor onszelf, voor mensen elders in de wereld, voor onze en voor ieders kinderen en kleinkinderen. Het netwerk heeft goede banden met de Ideewinkel en werken samen.

Twee maanden geleden organiseerden wij de Leidse Klimaatmars, waarbij een pamflet en petitie werden aangeboden aan de wethouders Klimaat en Energie, om hen aan te sporen Leiden sneller te verduurzamen. Zo’n honderd Leidenaars liepen mee, van wie velen aangesloten zijn bij een Leidse organisatie die zich op een of andere manier met duurzaamheid bezighoudt.

Tijdens de mars merkten we dat mensen van verschillende organisaties met elkaar in gesprek raakten en dat ideeën tot samenwerking ontstonden. Aangezien ons doel is Leiden sneller te verduurzamen en we ervan overtuigd zijn dat Leidse organisaties elkaar onderling kunnen versterken om aan dit doel te werken, gaan we in het Groene Ideecafe van oktober een bijeenkomst organiseren.

Op deze laagdrempelige bijeenkomst zouden Leidse organisaties zich aan elkaar voor kunnen stellen, met elkaars doelstelling en werkwijze kennis kunnen maken en hopelijk samenwerkingen aan kunnen gaan waardoor we met zijn allen Leiden sneller duurzaam kunnen maken.

Daarnaast willen we tijdens deze bijeenkomst onze ideeën rond het realiseren van een duurzaamheidscentrum in Leiden met jullie delen, en peilen wat de wensen vanuit de verschillende organisaties zijn ten aanzien van een dergelijk centrum. Vanuit het multifunctionele duurzaamheidscentrum willen we onder andere organisaties samenbrengen, inwoners informeren en de gemeente aanjagen Leiden sneller te verduurzamen.

 

Zie beneden meer info over de ideeën voor een duurzaamheidscentrum in Leiden. Voor meer informatie en contact: info@leidensnellerduurzaam.nl.

 

Duurzaamheidscentrum Leiden

Voor Leidenaren is het een voortdurende uitdaging om duurzaam te leven. 84% van de mensen die anders zou willen leven weet niet goed hoe ze dit moeten doen.

Het grootste probleem is dat onze samenleving nog amper is ingericht op verduurzaming en klimaatadaptatie. De vele maar kleine stapjes die tot nu toe worden gezet (meer groen in de stad, deel huizen isoleren, e.d.) zijn niet voldoende. Er is meer nodig. Veel meer! Ook in Leiden. Dat vraagt een gestructureerde, grootschalige en slagvaardige aanpak. Niet alleen praten en overleggen maar dóen: daadwerkelijk verduurzamen van woningen, gebouwen, huishoudens, bedrijven, organisaties en van het gemeentelijk beleid. Leiden moet voelen dat we verduurzaming en klimaatadaptatie serieus nemen.

Kleine stapjes zijn niet langer genoeg. We hebben een Duurzaamheidscentrum nodig: een gebouw (of ruimte) waar bewoners en organisaties terecht kunnen met al hun vragen, waar organisaties samen werken, en waar projectbureaus aan de slag gaan met verduurzamen.

Het grootste gevaar is niet dat we niets doen, maar dat we denken dat we genoeg doen. En dat intussen de problemen alleen maar erger worden.  Een duurzaamheidscentrum kan werken als katalysator om de benodigde transformatie wel tot stand te brengen.

Als we bewoners en organisaties heel gericht de weg wijzen naar duurzaam leven, en dat grootschalig aanpakken, kan Leiden in 2030 de stad zijn die ontdekt heeft hoe je duurzaam kunt leven. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van de prachtige stad die Leiden is.

Doel

Het eerste doel van het duurzaamheidscentrum is om bewoners en organisaties de informatie, inspiratie, en praktische hulp te geven die nodig zijn om hun leven te verduurzamen. Daarnaast wil het:

  • Bewoners en organisaties informeren, inspireren, en helpen met verduurzamen
  • Broedplaats van duurzame organisaties waar ze samen werken en activiteiten plannen
  • Projectbureaus dat aan de slag gaan met allerlei grote verduurzamings opgaven.

 

Locatie en bemensing
Wij denken aan een fysieke plek in het centrum van Leiden waar veel mensen langskomen; bijvoorbeeld het oude V&D-gebouw of de huidige bibliotheek. Daar zijn, zeker tijdens kantooruren, mensen beschikbaar om bezoekers te woord te staan, wegwijs te maken in hun mogelijkheden, (papieren en digitale) informatie te geven en te motiveren om daadwerkelijke stappen te zetten. In het centrum is veel informatie beschikbaar over de vele al bestaande initiatieven en organisaties, zoals de energiecoaches, Duurzaam Bouwloket, wijkambassadeurs, natuur- en duurzaamheids- organisaties, subsidieregelingen en bewonersinitiatieven in de wijken.