Privacyverklaring

Ideewinkel verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

  1. Voor bezoek van onze activiteiten

Als u zich aanmeldt voor een activiteit of een activiteit bezoekt, zoals het Ideecafé of workshops, vragen we u om uw naam en e-mailadres en indien u wilt een telefoonnummer. Zo weten we het aantal bezoekers en kunnen we eventueel met u contact opnemen om in uw belang iets te melden over de activiteit, bijvoorbeeld als we de locatie of tijd zouden wijzigen of voor het opsturen van informatie. Daarnaast vragen – indien van toepassing – onze sponsors ons soms inzage in een aanwezigheidslijst uitsluitend ter controle van het door ons aangegeven aantal bezoekers.

Wie de projecten van de Ideewinkel bezoekt, kan gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s of filmpjes worden gemaakt door of in opdracht van (het project van) de Ideewinkel en kunnen gebruikt worden als aankondiging of verslaglegging van onze activiteiten op onze website of social media kanalen. Wilt u niet herkenbaar op deze foto’s of filmpjes zichtbaar zijn dan kunt u dit aangeven bij één van onze projectleiders of via secretaris@ideewinkel.nl.

N.B.
Dit geldt alleen voor foto’s en filmpjes die gemaakt worden door of in opdracht van de Ideewinkel. Het kan voorkomen dat andere bezoekers foto’s of filmpjes maken. Daar hebben wij helaas geen invloed op.

  1. Nieuwsbrief

We sturen u zo’n tien keer per jaar een nieuwsbrief als u zich recent of langere tijd geleden heeft aangemeld/bent ingeschreven om deze nieuwsbrief te ontvangen.

In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ons duurzaamheidsprogramma en -weetjes. Mocht u de nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door de link ‘unsubscribe / afmelden’ aan te klikken in het onderste gedeelte van de nieuwsbrief.

We gebruiken het programma MailChimp als service- en procesprovider om de nieuwsbrief te maken en te versturen. MailChimp is voor ons een betrouwbare partner. Voor het verwerken van de door u verstrekte data zijn wij verantwoordelijk.

  1. Website en e-mail

Ideewinkel kan gebruik gaan maken van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Dan krijgt Ideewinkel inzage in het bezoek aan haar website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen en kan Ideewinkel daarop inspelen.

Als u met ons contact opneemt via de website of per e-mail gebruikt Ideewinkel die uitsluitend voor de beantwoording van uw vraag en niet langer dan daarvoor (wettelijk) nodig.

Onze web- en e-mail host is Renaissance.

Veiligheid van gegevens

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Natuurlijk kunt u een verzoek doen om gegevens in te zien, te wijzigen of verwijderen.

We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen dan hierboven genoemd.

Tips, vragen en Feedback

Heeft u tips, vragen of andere feedback? Dan contact met ons op: info@ideewinkel.nl