Privacyverklaring

Ideewinkel verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

  1. Voor bezoek van onze activiteiten

Als u zich aanmeldt voor een activiteit of een activiteit bezoekt, zoals het Ideecafé of workshops, vragen we u om uw naam en e-mailadres en indien u wilt een telefoonnummer. Zo weten we het aantal bezoekers en kunnen we eventueel met u contact opnemen om in uw belang iets te melden over de activiteit, bijvoorbeeld als we de locatie of tijd zouden wijzigen of voor het opsturen van informatie. Daarnaast vragen – indien van toepassing – onze sponsors ons soms inzage in een aanwezigheidslijst uitsluitend ter controle van het door ons aangegeven aantal bezoekers.

  1. Nieuwsbrief

We sturen u zo’n tien keer per jaar een nieuwsbrief als u zich recent of langere tijd geleden heeft aangemeld/bent ingeschreven om deze nieuwsbrief te ontvangen.

In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ons duurzaamheidsprogramma en -weetjes. Mocht u de nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door de link ‘unsubscribe / afmelden’ aan te klikken in het onderste gedeelte van de nieuwsbrief.

We gebruiken het programma MailChimp als service- en procesprovider om de nieuwsbrief te maken en te versturen. MailChimp is voor ons een betrouwbare partner. Voor het verwerken van de door u verstrekte data zijn wij verantwoordelijk.

  1. Website en e-mail

Ideewinkel kan gebruik gaan maken van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Dan krijgt Ideewinkel inzage in het bezoek aan haar website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen en kan Ideewinkel daarop inspelen.

Als u met ons contact opneemt via de website of per e-mail gebruikt Ideewinkel die uitsluitend voor de beantwoording van uw vraag en niet langer dan daarvoor (wettelijk) nodig.

Onze web- en e-mail host is Mijndomein.

Veiligheid van gegevens

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Natuurlijk kunt u een verzoek doen om gegevens in te zien, te wijzigen of verwijderen.

We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen dan hierboven genoemd.

Tips, vragen en Feedback

Heeft u tips, vragen of andere feedback? Dan contact met ons op: info@ideewinkel.nl