Duurzame initiatieven, informatie, en organisaties

Er zijn heel veel duurzame initiatieven en/of organisaties in en rond Leiden. Deze lijst is een poging om een overzicht te maken met links naar de specifieke website. Als je suggesties hebt om andere initiatieven toe te voegen, stuur een mail naar info@ideewinkel.nl.

Lijst van duurzame initiatieven en/of organisaties in en rond Leiden

 • Ideewinkel. Stichting voor duurzame initiatieven in en rond Leiden
 • Duurzaam Leiden: Gemeente Leiden bouwt aan een duurzame stad
 • NDE Gemeente Leiden Natuur en Duurzaamheids Educatie voor de energietransitie, vergroenen, circulair ondernemen en klimaatadaptatie.
 • Leiden 4 global goals. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en Leidse initiatieven om hieraan bij te dragen.
 • Stichting 2030: Brengt Nederland in beweging om de Sustainable Development Goals te bereiken, ook speciaal voor de Gemeente Leiden
 • Stadslab Leiden. Netwerk van Stadslaboranten: Leidenaren die invulling geven aan hun liefde voor hun stad door allerlei projecten te bedenken,
 • Leidse Donut Coalitie. De Leidse Donut Coalitie streeft naar een Leidse regio die iedereen een eerlijke sociale basis biedt, binnen veilige ecologische grenzen.
 • Bewust aan de kust Een collectief van duurzame initiatieven in Katwijk, Rijsburg, en Valkenburg
 • Duurzaam bouwloket Leiden. Het digitale loket waar inwoners van Leiden terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.
 • GaGoed (Wijkambassadeurs). GaGoed helpt Leidenaren bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van energie en natuur.
 • Energie Coaches. Deskundige wijkbewoners adviseren over energiebesparing en het verduurzamen van je woning in Leiden en omgeving.
 • Energiek Leiden. EnergiekLeiden bevordert duurzame energieopwekking in de regio Leiden met als doel het realiseren van een energieneutrale stad en regio.
 • Erfgoed Leiden duurzaam wonen. Voor het comfortabeler en energiezuiniger maken van uw historisch gebouw.
 • Duurzame Energie Merenwijk. Wijk initiatief dat de Merenwijk duurzaam wil maken met woning verduurzaming en met de benodigde energie opgewekt uit alternatieve, hernieuwbare energiebronnen.
 • Duurzaam Profburg wijk. Verduurzamen van de Professoren-en Burgemeesterswijk.
 • Vogelwijk Energiezuinig. Verduurzamen van de Vogelwijk.
 • Stichting Energietransitie de Waard en Waardeiland Het doel is om met gebruikmaking van duurzame energiebronnen, een energietransitie te bewerkstelligen die voor de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers betaalbaar is.
 • Houtkwartier Energie. In de wijk Houtkwartier is een stuurgroep gevormd die zich bezig houdt met de energie- en warmtetransitie.
 • Duurzame Horeca Leiden. In 2025 is Leidende duurzaamste uitgaansstad van Nederland!
 • Voedselbank Leiden. Helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten!
 • Fietsmaatjes Leiden. Fietsen in onze mooie omgeving terwijl u iemand anders die dat niet zelfstandig kan hier ook van laat genieten.
 • RAP Leiden, Biedt een spannend en actueel programma over duurzame architectuur, stedenbouw en ontwerp in de Leidse regio.
 • NME Leiden, Aanbod natuur- en duurzaamheidseducatie Leiden voor primair onderwijs.
 • Economie 071, Samenwerking van ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio om de regionale economie versterken en verduurzamen. Stimuleert circulaire ecomomie.
 • IVN Leiden, De Vereniging voor Natuur en Milieueducatie wil de rijkdommen van de natuur en het landschap ontdekken, verrassingen van alle levensvormen uit onze eigen omgeving ervaren, en dit graag uitdragen aan anderen.
 • KNNV Leiden, De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Leiden heeft tot doel het vermeerderen van kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis.
 • Bijenlandschap, Groene Cirkels Bijenlandschap in de regio rond Leiden wil de achteruitgang van de wilde bij stoppen.
 • Paddenpatrouille Leiden, Monitoort padden in de Merenwijk en zet ze handmatig over drukke fietspaden.
 • Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer, Beheert en onderhoudt enkele geriefhoutbosjes in de regio.  Vrijwilligers onderhouden houtwallen en bosjes om de diversiteit van bomen, planten, vogels, insecten en dieren te optimaliseren.
 • Groene Hart, Informatie en Agenda van recreatieve en landelijke evenementen in het Groene Hart.
 • Groen Dichterbij Leiden. Groen Dichterbij 071 is een lokaal platform voor groene buurtinitiatieven in de regio Leiden. Een kaart geeft een overzicht van groene tuinen en initiatieven.
 • Bomenbond Leiden, De Bomenbond komt op voor de natuur in de regio Rijnland in het algemeen en voor bomen in het bijzonder.
 • Singelpark Leiden, Een kilometerslang stadspark in Leiden met het water van de singels als een blauwe ader door het park.
 • Het Zoete Land Leiden, Stadstuinderij in Leiden oogst groenten, kruiden, bloemen en fruit. Zo leer je over gezonde, lokale teelt en deel je mee in de wekelijkse verse oogst.
 • Voedselbos Okkerheide. Voedselbos in de Merenwijk voor en door wijkgenoten, speciaal ontworpen met veel vaste planten, struiken en bomen die allemaal wat eetbaars bieden.
 • Biodiversiteitstuin Vrij Groen. Tuiniers en bezoekers kunnen hier zien, proeven, ruiken en meemaken wat je kunt doen met eetbaar en natuurvriendelijk groen in de stad en gebruik van oud en hergroeibaar materiaal op de tuin.
 • Ontdek Natuur in jouw Buurt. De werkgroep Ontdek Natuur in jouw Buurt brengt vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar om deelname aan natuuronderzoek met ‘Citizen Science’ te stimuleren en te ondersteunen.
 • De Groene Klaver. Een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers die zich inzetten voor natuur en landschap in het agrarisch buitengebied om de steden Leiden en Alphen a/d Rijn.
 • Land van Wijk en Woude. Waardevolle ontmoetingen tussen jou en de rijke cultuurhistorie, landelijke natuur en heerlijke streekproducten vlak bij Leiden.
 • De Groene Moter. Op dit platform kunnen vrijwilligers kennis opdoen, kennis delen en zich aanmelden voor groene activiteiten, cursussen en workshops.
 • Duurzaamste kilometer. Initiatief om het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland.
 • Groene daken Leiden. De gemeente Leiden heeft 2020 uitgeroepen tot het Jaar van het Dak. Met subsidie van de gemeente is investeren in een groen dak zeer aantrekkelijk.
 • Repaircafe Leiden. Een enthousiaste groep reparateurs en organisatoren helpt elke maand zo’n 30-40 bezoekers met hun kapotte huisraad.
 • Kringloopwarenhuis Leiden. Goederen een tweede leven geven zorgt ervoor dat ze niet worden verbrand bij afvalverwerkingsbedrijven.
 • Greenkeys Leiden. Platform within the Leiden university where students and employees shape and execute innovative sustainable ideas.
 • Kenniscentrum Duurzaam Organiseren. Duurzaam organiseren van de Hogeschool Leiden is de basis om verder te kunnen ontwikkelen, op welk gebied dan ook.
 • Drijfvuilvissen. We gaan regelmatig met de kanovloot de Leidse grachten op om drijfvuil op te ruimen.
 • Onderwater in Leiden. Monitoring en inventarisatie van de Leidse grachten gericht op het in kaart brengen van kwaliteit en soorten.
 • Plasticsoupsurfer. We need a plastic transition now!
 • Zwerfafval projecten. Meer Nederlanders ergeren zich aan zwerfafval en komen in actie.
 • Zwerfafval Initiatieven. Overzicht van initiatieven die zwerfafval aanpakken op land en water.
 • Canalcups. Duizenden plastic wegwerpbekers werden uit de grachten gevist totdat Leiden overstapte op herbruikbare statiegeldbekers. Welke stad volgt?
 • Extinction Rebellion Leiden: Organisatie voor milieu behoud en klimaat actie

 

Lijst van duurzame informatie en/of organisaties in Nederland

Startpaginas Duurzame onderwerpen