Duurzame initiatieven, informatie, en organisaties

Er zijn heel veel duurzame initiatieven en/of organisaties in en rond Leiden. Deze lijst is een poging om een overzicht te maken met links naar de specifieke website. Als je suggesties hebt om andere initiatieven toe te voegen, stuur een mail naar info@ideewinkel.nl.

Lijst van duurzame initiatieven en/of organisaties in en rond Leiden

Breed Duurzaam

Energie en woningen, Energie coöperaties en Wijkinitiatieven

 • Energiek Leiden. EnergiekLeiden bevordert duurzame energieopwekking in de regio Leiden met als doel het realiseren van een energieneutrale stad en regio.
 • Duurzaam bouwloket Leiden. Het digitale loket waar inwoners van Leiden terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.
 • Energie Coaches. Deskundige wijkbewoners adviseren over energiebesparing en het verduurzamen van je woning in Leiden en omgeving.
 • Energiefixers071. Onder het motto “Buurt omhoog, energierekening omlaag” organiseert Energiefixers071 acties voor en door buurtbewoners in wijken.
 • Erfgoed Leiden duurzaam wonen. Voor het comfortabeler en energiezuiniger maken van uw historisch gebouw.
 • Duurzame Energie Merenwijk. Wijk initiatief dat de Merenwijk duurzaam wil maken met woning verduurzaming en met de benodigde energie opgewekt uit alternatieve, hernieuwbare energiebronnen.
 • Duurzaam Profburg wijk. Verduurzamen van de Professoren-en Burgemeesterswijk.
 • Vogelwijk Energiezuinig. Verduurzamen van de Vogelwijk.
 • Stichting Energietransitie de Waard en Waardeiland Het doel is om met gebruikmaking van duurzame energiebronnen, een energietransitie te bewerkstelligen die voor de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers betaalbaar is.
 • Houtkwartier Energie. In de wijk Houtkwartier is een stuurgroep gevormd die zich bezig houdt met de energie- en warmtetransitie.
 • Zon op Leiden Samen leggen we zonnepanelen op Leidse daken en verlagen we onze energierekening.
 • RAP Leiden, Biedt een spannend en actueel programma over duurzame architectuur, stedenbouw en ontwerp in de Leidse regio.

Groen & Biodiversiteit

 • IVN Leiden, Wil de rijkdommen van de natuur en het landschap ontdekken, verrassingen van alle levensvormen uit onze eigen omgeving ervaren, en dit graag uitdragen aan anderen.
 • KNNV Leiden, Heeft tot doel het vermeerderen van kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis.
 • Bijenlandschap, Groene Cirkels Bijenlandschap in de regio rond Leiden wil de achteruitgang van de wilde bij stoppen.
 • Paddenpatrouille Leiden, Monitoort padden in de Merenwijk en zet ze handmatig over drukke fietspaden.
 • Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer, Beheert en onderhoudt enkele geriefhoutbosjes in de regio.  Vrijwilligers onderhouden houtwallen en bosjes om de diversiteit van bomen, planten, vogels, insecten en dieren te optimaliseren.
 • Groene Hart, Informatie en Agenda van recreatieve en landelijke evenementen in het Groene Hart.
 • De groene ontmoeting. Verbindt mensen met hun omgeving, organiseert duurzame kringlopen en maakt het landschap beter beleefbaar. Het initiatief komt van Boerderij ’t Geertje.
 • Groen Dichterbij Leiden. Groen Dichterbij 071 is een lokaal platform voor groene buurtinitiatieven in de regio Leiden. Een kaart geeft een overzicht van groene tuinen en initiatieven.
 • Bomenbond Leiden, De Bomenbond komt op voor de natuur in de regio Rijnland in het algemeen en voor bomen in het bijzonder.
 • Singelpark Leiden, Een kilometerslang stadspark in Leiden met het water van de singels als een blauwe ader door het park.
 • Groen Cronesteyn. Een samenwerking van mensen en organisaties die de natuur en het landschap van Polderpark Cronesteyn willen verbeteren en beschermen.
 • Het Zoete Land Leiden, Stadstuinderij in Leiden oogst groenten, kruiden, bloemen en fruit. Zo leer je over gezonde, lokale teelt en deel je mee in de wekelijkse verse oogst.
 • Voedselbos Okkerheide. Voedselbos in de Merenwijk voor en door wijkgenoten, speciaal ontworpen met veel vaste planten, struiken en bomen die allemaal wat eetbaars bieden.
 • Voedselbos Roommeerburg, Er wordt sinds 2021 in Park Matilo een voedselbos aangelegd
 • Biodiversiteitstuin Vrij Groen. Tuiniers en bezoekers kunnen hier zien, proeven, ruiken en meemaken wat je kunt doen met eetbaar en natuurvriendelijk groen in de stad en gebruik van oud en hergroeibaar materiaal op de tuin.
 • Ontdek Natuur in jouw Buurt. De werkgroep Ontdek Natuur in jouw Buurt brengt vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar om deelname aan natuuronderzoek met ‘Citizen Science’ te stimuleren en te ondersteunen.
 • Platform Overleg Leidse Parken. Om de gezamenlijke belangen van de Leidse parken te behartigen en de (veranderende) kwaliteit van de parken in beeld te brengen en te waarborgen.
 • Onderwater in Leiden. Monitoring en inventarisatie van de Leidse grachten gericht op het in kaart brengen van kwaliteit en soorten.
 • De Groene Klaver. Een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers die zich inzetten voor natuur en landschap in het agrarisch buitengebied om de steden Leiden en Alphen a/d Rijn.
 • Land van Wijk en Woude. Waardevolle ontmoetingen tussen jou en de rijke cultuurhistorie, landelijke natuur en heerlijke streekproducten vlak bij Leiden.
 • De Groene Moter. Op dit platform kunnen vrijwilligers kennis opdoen, kennis delen en zich aanmelden voor groene activiteiten, cursussen en workshops.
 • Groene daken Leiden. De gemeente Leiden heeft 2020 uitgeroepen tot het Jaar van het Dak. Met subsidie van de gemeente is investeren in een groen dak zeer aantrekkelijk.

Duurzame economie

 • PLNT. Inspireert, faciliteert en ondersteunt gepassioneerd talent om innovatieve ideeën te ontwikkelen, met de potentie om succesvol ondernemer te worden.
 • The Field. Op deze unieke broedplaats wordt gewerkt aan de transitie naar een schone, duurzame en veerkrachtige economie.
 • Duurzaamste kilometer. Initiatief om het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland.
 • Repaircafe Leiden. Een enthousiaste groep reparateurs en organisatoren helpt elke maand zo’n 30-40 bezoekers met hun kapotte huisraad.
 • Makerspace Leiden.  Is een open werkplaats waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om gereedschap, werktuigen en kennis te delen en dingen maken.
 • Leidse laptoppers.  Laten je laptop refurbishen en zorgen dat hij terecht komt bij een Leidse jongere die hem hard nodig heeft.
 • Circulair Warenhuis. Circulair Warenhuis biedt duurzaam aardewerk, glas, meubilair en verpakkingsmateriaal.
 • Kringloopwarenhuis Leiden. Goederen een tweede leven geven zorgt ervoor dat ze niet worden verbrand bij afvalverwerkingsbedrijven.
 • Kenniscentrum Duurzaam Organiseren. Duurzaam organiseren van de Hogeschool Leiden is de basis om verder te kunnen ontwikkelen, op welk gebied dan ook.
 • Economie 071, Samenwerking van ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio om de regionale economie versterken en verduurzamen. Stimuleert circulaire ecomomie.

Afval

 • De Grachtwacht. Werkt aan plastic-vrije grachten en maken we mensen bewust van de stadsnatuur in en rondom de gracht.
 • Plasticsoupsurfer. We need a plastic transition now!
 • Zwerfafval projecten. Meer Nederlanders ergeren zich aan zwerfafval en komen in actie.
 • Zwerfafval Initiatieven. Overzicht van initiatieven die zwerfafval aanpakken op land en water.
 • Canalcups. Duizenden plastic wegwerpbekers werden uit de grachten gevist totdat Leiden overstapte op herbruikbare statiegeldbekers. Welke stad volgt?

Duurzaam voedsel

 • Duurzame Horeca Leiden. In 2025 is Leidende duurzaamste uitgaansstad van Nederland!
 • Voedselbank Leiden. Helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten!
 • Oogst winkel. Plek voor de duurzame consument en lokale boer waarbij versheid, smaak en natuurinclusieve landbouw methodes voorop staan.
 • Vegan Student Association Leiden. Is a vegan oriented student association in Leiden which aims at creating a wonderful vegan community.

Onderwijs en educatie

 • IVN Leiden, Wil de rijkdommen van de natuur en het landschap ontdekken, verrassingen van alle levensvormen uit onze eigen omgeving ervaren, en dit graag uitdragen aan anderen.
 • NME Leiden, Aanbod natuur- en duurzaamheidseducatie Leiden voor primair onderwijs.
 • Schooltuinen Leiden.  Zorgt voor een mooi schooltuin programma
 • Bewaarde land. Brengt kinderen in contact met de natuur
 • Greenkeys Leiden. Platform within the Leiden university where students and employees shape and execute innovative sustainable ideas.
 • Universiteit Leiden green office. Is working hard to make Leiden University more sustainable.

Duurzaam vervoer

 • Fietsmaatjes Leiden. Fietsen in onze mooie omgeving terwijl u iemand anders die dat niet zelfstandig kan hier ook van laat genieten.
 • Fietsersbond Leiden. Komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.

Activistisch

 • Extinction Rebellion Leiden: Organisatie voor milieu behoud en klimaat actie
 • Milieudefensie Leiden. houd zich bezig met alles wat groeit en bloeit in onze omgeving. Bijvoorbeeld lokaal voedsel, autoverkeer, het behoud van natuur en landschap.
 • Grootouders voor het klimaat. Volgt de Leidse politiek (gemeente en partijen) om waar nodig en mogelijk schriftelijk te reageren, in te spreken of overleg te hebben.

 

Lijst van duurzame informatie en/of organisaties in Nederland

Startpaginas Duurzame onderwerpen