Platform Leidse Parken

Het Platform Leidse Parken is een samenwerkingsverband met deelnemers uit circa 30 Leidse parken.

Doelstelling

Vertegenwoordigers van enkele Leidse parken hebben in 2022 het Platform Leidse Parken opgericht. Aan het platform nemen inmiddels vertegenwoordigers/belangenbehartigers van circa dertig van de veertig Leidse parken deel.

 

We stellen ons ten doel de gezamenlijke belangen van de Leidse parken te behartigen en de (veranderende) kwaliteit van de parken goed in beeld te brengen en te waarborgen. Wij richten ons daarbij niet zozeer op de individuele parken, maar vooral op de gezamenlijke belangen en algemene aspecten van de parken. Dat wil zeggen:

  • dat we inbreng zullen leveren in de jaarlijkse voorbereiding van het ‘Investeringsprogramma parken’ van de gemeente Leiden (aangaande groot onderhoud en renovatie van parken);
  • dat we bijdragen zullen leveren aan het behouden en vergroten van de biodiversiteit van de parken;
  • dat we ideeën zullen aandragen voor de voorbereiding en uitvoering van beheerplannen van de parken;
  • dat we meedenken over het beheer en onderhoud van de parken en de wijze van participatie door omwonenden (publiek beheer);
  • dat we kennis en informatie over parken zullen vergaren en uitwisselen. Dat gebeurt in plenaire bijeenkomsten, in werkgroepen en via een website.

Het Platform Leidse Parken wordt in de periode 1 juni 2023 tot 1 juni 2024 bij de Ideewinkel getrokken door projectleider Eduard Groen en mede-projectleider Huub Frencken.

Contact

Eduard Groen

06-18595721

Mailadres: plp@ideewinkel.nl

Bankrekening: Triodosbank, rekeningnummer NL 66 TRIO 021.23.27.097, t.n.v. Stichting Ideewinkel te Leiden o.v.v. platform Leidse Parken.

Donaties zijn welkom.

 

Lees alle nieuwsberichten

Agenda

02/19

19:30

Ontdek de ongeziene wereld onder onze voeten >

02/20

20:00

Bijeenkomst deelnemers Platform Leidse Parken op dinsdag 20 februari 2024

Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23