Platform Leidse Parken

Het Platform Leidse Parken is een samenwerkingsverband met deelnemers uit circa 30 Leidse parken.

Doelstelling

Vertegenwoordigers van enkele Leidse parken hebben in 2022 het Platform Leidse Parken opgericht. Aan het platform nemen inmiddels vertegenwoordigers/belangenbehartigers van circa twintig Leidse parken deel, waaronder het Singelpark.

Het platform is een burgerinitiatief van vrijwilligers die zich inzetten voor Leidse parken. Van 1 juni 2023 tot 1 juni 2024 vond het PLP administratief onderdak bij de stichting Ideewinkel. In die tijd is door de deelnemers onderzocht of een organisatiestructuur in de vorm van een vereniging of stichting wenselijk en haalbaar is. Per 1 juni 2024 is vooralsnog gekozen voor een losser verband. Volgens de nieuwe werkwijze zal bij toerbeurt jaarlijks een van de parken een themabijeenkomst organiseren. De eerstvolgende is in mei 2025 en zal worden georganiseerd door de Vrienden van het Roomburgerpark.

De deelnemers aan het platform beheren gezamenlijk een mailinglijst, opdat ook tussendoor kennis kan worden uitgewisseld en activiteiten kunnen worden georganiseerd. Onderwerpen die door de deelnemers aan het platform interessant worden gevonden; biodiversiteit in parken, beheerplannen van parken, het gemeentelijk investeringsprogramma parken, een beschermde status voor parken.

Contact

Deze informatie over het Platform Leidse Parken blijft ter informatie tot einde 2024 op de website van de Ideewinkel staan.

Mailadres: plp@ideewinkel.nl

 

 

Lees alle nieuwsberichten

Agenda

06/10

19:15

10 juni: Groen Ideecafé: film Groenkijkers - een poëtische en urgente mozaïek-film over liefde, verwondering, verdriet en hoop >

05/01

20:00

Jaarlijkse bijeenkomst Platform Leidse Parken in mei 2025 (precieze datum volgt nog). Organisatie van die bijeenkomst: Vrienden van het Roomburgerpark.

Nog niet bekend