2018 – Ideecafé – 10 maart – Verkiezingsdebat Duurzaamheid: Er valt weer wat te kiezen in Leiden

Foto ideewinkel

Op 21 maart gaat de Leidse burgerij stemmen voor de gemeenteraad. Dan bepaalt de kiezer mee hoe duurzaam het beleid in de komende vier jaar zal zijn. Bijna alle beleidskeuzen hebben wel raakvlakken met energie, mobiliteit, biodiversiteit, klimaat, afval en ondernemen. Partijen hebben in hun partijprogramma aandacht voor groen, milieu en duurzaamheid. Deze hebben op hun beurt weer gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving, de economische vitaliteit en de sociale verhoudingen in de stad. Onderwerpen dus die een rol spelen bij de keuze voor de koers van de stad in de nabije toekomst.

Maar, wat zijn de ambities die de stad zich moet stellen en hoe bereiken we die samen? Waar liggen de kansen om met de beschikbare middelen te bouwen aan de duurzame stad van de toekomst? Welke afwegingen moeten er worden gemaakt bij het opstellen en uitvoeren van de duurzaamheidsagenda die antwoorden moet bieden op de uiteenlopende beleidsopgaven? Tijdens het Groene Ideecafé van 19 maart 2018 krijgen de Leidse partijen de kans hun natuur en milieu paragraaf te presenteren en aan de hand van een aantal stellingen het duurzaamheidsgehalte van hun voorstellen toe te lichten en te verantwoorden.

Programma

19.30 u Zaal open en inloop
20.00 u Welkom door Ckees van Oijen, Groene Ideecafé
20.10 u Pitches over duurzame prioriteiten in Leidse partijprogramma’s
20.35 u Pauze
20.50 u Debat olv Aldert de Vries, strategisch adviseur college Utrecht

  1. Regionale energie- en warmtevisie
  2. Klimaatadaptatie en biodiversiteit
  3. Sociaal ondernemen en duurzame innovaties
  4. Mobiliteit, infrastructuur en stadsvernieuwing
  5. Circulaire economie (groene grondstoffen, gebruikte materialen)
  6. Voedsel, (stads)landbouw en duurzame horeca

21.50 u Afronding en napraten bij een drankje

Meer informatie:

Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. De toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst via Facebook of: info@ideewinkel.nl.

Meer informatie: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé (ckees.van.oijen@planet.nl; 06-27263520)