Ideecafe

Het Groene Ideecafé is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het Ideecafé een inspirerend platform.

Het Groene Ideecafé is een project van de Stichting Ideewinkel. De stichting stimuleert groene burgerinitiatieven die betrekking hebben op milieu, biodiversiteit, voeding, en gezondheid.

Sinds 2009 organiseert het Groene Ideecafé avonden over actuele en interessante duurzame onderwerpen, soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies.  Het is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën, en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform.

Het Ideecafé organiseert avonden over onderwerpen zoals Eetbare stad, bijensterfte, Gezonde bodem, Lets Leiden, Groene daken, van het gas af,  en buurtmoestuinen. Soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies. Samen met de initiatiefnemers zoeken we naar mogelijkheden en medestanders om duurzame en groene plannen te realiseren.

Waar: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312CS Leiden
Wanneer: De derde maandagavond van de maand
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Toegang: Gratis

 

2022 – 21 maart – Ideecafé – “Back to the Future” – Gezocht: goede voorouders in Leiden

2022 – 28 februari – Ideecafé – Verkiezingsdebat: Maakt Leiden van duurzaamheid de makkelijke keuze?

2021 – 11 oktober – Ideecafé – Het Happy 2050 Scenario voor een circulair en toekomstbestendig Leiden – “Think Big Act Now”

2021 – 20 september – Ideecafé – Duurzame Mobiliteit in Leiden

Lees alle nieuwsberichten

Agenda

06/13

20:00

Op het podium: Dromen over de Tuin van Holland (en de Groene Cirkel Voedsel), onderzoek naar natuur-inclusieve landbouw (Land van Ons), ervaring van de Haagse Voedselraad en praktijkvoorbeelden van korte voedselketen initiatieven. Doel: We verkennen de behoefte aan een Voedselraad voor Regio Leiden en kansen om daarvoor korte keten initiatieven te stimuleren en verbinden. >

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden

06/30

09:10

Excursie naar Amsterdam Noord met thema duurzaamheid, circulaire economie, stadsvernieuwing, en creatieve architectuur. Met een speciaal voor de Ideewinkel gegidste excursie naar de Ceuvel, een duurzaam stedelijk experiment op een voormalige scheepswerf. Iedereen is welkom maar voorrang word gegeven aan de vrijwilligers en vrienden van de Ideewinkel. Aanmelden bij Peter Engbers via voorzitter@ideewinkel.nl