Groen Ideecafé

Het Groen Ideecafé is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het Ideecafé een inspirerend platform.

 

Het Groen Ideecafé is een project van de Stichting Ideewinkel om duurzame burgerinitiatieven te stimuleren. Sinds 2009 organiseert de werkgroep Groen Ideecafé avondbijeenkomsten over actuele onderwerpen. De mondiale doelen inspireren tot lokale acties.

Wie droomt niet soms van een toekomst zonder armoede of honger? Van een wereld waar een goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs en gendergelijkheid vanzelfsprekend zijn. Het water en sanitair schoon; de energie duurzaam en betaalbaar. Met eerlijk werk en een bloeiende economie, die iedereen gelijke kansen biedt. Met duurzame industrie, innovatie en infrastructuur in steden, en gemeenschappen met een verantwoorde productie en consumptie. Met een klimaat en milieuomstandigheden die goed zijn voor leven in water en op land. Een vredige en rechtvaardige samenleving met krachtige en zorgzame diensten voor mensen die dat nodig hebben?

De werkgroep Groen Ideecafé werkt daarom graag samen met actieve bewoners en partners aan dromen en ideeën voor Leiden en de regio te realiseren. Op het podium komen nieuwe duurzame initiatieven in de stad zoals circulair (ver)bouwen, “ontspullen”, een inclusieve energietransitie, de Omgevingswet, de Donut Economics of de Mondiale Duurzame Doelen (SDG). Samen met de initiatiefnemers zoeken we naar mogelijkheden en medestanders om duurzame en groene plannen te realiseren. Soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies.

Het Groen Ideecafé biedt zo dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen over milieu, biodiversiteit, voeding, gezondheid, en hét platform voor groene, duurzame ideeën en initiatieven in Leiden en de regio.

Waar: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312CS Leiden
Wanneer: Doorgaans de derde maandagavond van de maand
Tijd: Meestal 20.00 – 22.30 uur
Toegang: Gratis, een donatie (richtbedrag € 5 a 10 bij deelname) wordt gewaardeerd

⇑ Doneer aan het Groen Ideecafé

 

2023 – 20 november – GroenIdeeWereldcafé

2023 – 16 oktober – Groen Ideecafé – Centrum voor duurzaamheid in Leiden

2023 – 18 september – Groen Ideecafé – Stadsbomen in een veranderend klimaat

2023 – 19 juni – Fossielvrije Universiteit

Lees alle nieuwsberichten

Agenda

02/19

19:30

Ontdek de ongeziene wereld onder onze voeten >

02/20

20:00

Bijeenkomst deelnemers Platform Leidse Parken op dinsdag 20 februari 2024

Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23