Ideecafe

Het Groene Ideecafé is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het Ideecafé een inspirerend platform.

Het Groene Ideecafé is een project van de Stichting Ideewinkel. De stichting stimuleert groene burgerinitiatieven die betrekking hebben op milieu, biodiversiteit, voeding, en gezondheid.

Sinds 2009 organiseert het Groene Ideecafé avonden over actuele en interessante duurzame onderwerpen, soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies.  Het is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën, en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform.

Het Ideecafé organiseert avonden over onderwerpen zoals Eetbare stad, bijensterfte, Gezonde bodem, Lets Leiden, Groene daken, van het gas af,  en buurtmoestuinen. Soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies. Samen met de initiatiefnemers zoeken we naar mogelijkheden en medestanders om duurzame en groene plannen te realiseren.

Waar: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312CS Leiden
Wanneer: De derde maandagavond van de maand
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Toegang: Gratis

 

2022 – 28 februari – Ideecafé – Verkiezingsdebat: Maakt Leiden van duurzaamheid de makkelijke keuze?

2021 – 11 oktober – Ideecafé – Het Happy 2050 Scenario voor een circulair en toekomstbestendig Leiden – “Think Big Act Now”

2021 – 20 september – Ideecafé – Duurzame Mobiliteit in Leiden

2021 – 12 juli – Ideecafé – Inspiratie-avond Klimaatadaptatie

Lees alle nieuwsberichten

Agenda

06/13

20:00

Op het podium: Korte Voedselketens in de Leidse ommelanden. Diverse inspirerende praktijkvoorbeelden van Korte Ketens, de Groene Cirkel Voedsel (De Tuin van Holland) en onderzoek naar natuur-inclusieve landbouw (Land van Ons). Doel: elkaar inspireren, netwerken en kansen voor korte keten initiatieven stimuleren en verbinden.

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden

06/30

09:10

Excursie naar Amsterdam Noord met thema duurzaamheid, circulaire economie, stadsvernieuwing, en creatieve architectuur. Met een speciaal voor de Ideewinkel gegidste excursie naar de Ceuvel, een duurzaam stedelijk experiment op een voormalige scheepswerf. Iedereen is welkom maar voorrang word gegeven aan de vrijwilligers en vrienden van de Ideewinkel. Maximum aantal deelnemers is 15. Aanmelden bij Peter Engbers via voorzitter@ideewinkel.nl Zie hier  meer info en het volledige programma.

Amsterdam Noord