Ideecafe

Het Groene Ideecafé is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het Ideecafé een inspirerend platform.

Het Groene Ideecafé is een project van de Stichting Ideewinkel. De stichting stimuleert groene burgerinitiatieven die betrekking hebben op milieu, biodiversiteit, voeding, en gezondheid.

Sinds 2009 organiseert het Groene Ideecafé avonden over actuele en interessante duurzame onderwerpen, soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies.  Het is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën, en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform.

Het Ideecafé organiseert avonden over onderwerpen zoals Eetbare stad, bijensterfte, Gezonde bodem, Lets Leiden, Groene daken, van het gas af,  en buurtmoestuinen. Soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies. Samen met de initiatiefnemers zoeken we naar mogelijkheden en medestanders om duurzame en groene plannen te realiseren.

Waar: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312CS Leiden
Wanneer: De derde maandagavond van de maand
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Toegang: Gratis

 

2021 – 20 september – Ideecafé – Duurzame Mobiliteit in Leiden

2021 – 12 juli – Ideecafé – Inspiratie-avond Klimaatadaptatie

2021 – 21 juni – Ideecafé – Energietransitie-initiatieven in Leiden!

2021 – 19 april – Online Ideecafé – Webinar Jaar van de Tuin!

2021 – 22 februari – Online Groene Ideecafé – Donut Coalitie Leiden* – Door het bos de bomen weer zien

Lees alle nieuwsberichten

Agenda

11/15

20:00

AFGELAST! - Ideecafé over de toekomst van het energielandschap in de Leidse Ommelanden. De energietransitie vraagt om het opwekken van zoveel mogelijk hernieuwbare energie in de eigen regio en doet daarmee een beroep op de open ruimte. Hoe maken we daar de afweging voor de gevolgen voor landschap en natuur in de Leidse Ommelanden? >

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden (ook livestream verplaatst naar voorjaar 2022!)