Ideecafe

Het Groene Ideecafé is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het Ideecafé een inspirerend platform.

2019 – Maandag 21 januari – Ideecafé – Maak Leiden circulair!

2018 – 10 december – Ideecafé – Kerstborrel en brainstorm voor 2019

2018 – november – Vrij Groen Kerstbomenasiel: praktische info seizoen 2018-2019

2018 – 19 november – Ideecafé – Leidse wijken Samen Energie Neutraal?

2018 – 15 oktober – Groene Ideecafé – Goede Wijkpraktijken Energietransitie in Leiden (Goed WEL)

Lees alle nieuwsberichten Foto ideewinkel

In de Leidse GaGoed Energiecampagne ondersteunen de wijkambassadeurs de eigenaren van particuliere woningen om hun huizen energiezuinig en comfortabel te maken. Met de activiteiten wordt echter nog niet de hele stad goed bereikt. Het EU-project Maak Europa duurzaam voor iedereen, ondersteunt initiatieven van wijkambassadeurs om de doelgroep te verbreden en actiever te betrekken bij de energietransitie in Leiden. Op 15 oktober worden in het Groene Ideecafé de ervaringen met Goede Wijkpraktijken in Energietransitie Leiden gedeeld en worden aanwezigen uitgenodigd voor inspiratiesessies in energiegesprekken met de buren. 

Goed Wijkbijeenkomsten en burengroepen worden door mensen met een migratieachtergrond en/of lagere inkomens tot nu toe nog spaarzaam bezocht. Bewoners van huurhuizen profiteren daardoor vaak minder van stimuleringsregelingen om de woning te verduurzamen en op energie te besparen. Voor het succes van de energietransitie en klimaatadaptatie is echter ook hun deelname aan verduurzaming van energieconsumptie (besparing) en -productie essentieel.

Het is goed voor iedereen als de effectiviteit van de Goed campagne kan worden verbreed en versneld. Eerst vooral door aandacht en gedrag, maar er zijn meer maatregelen mogelijk om energie te besparen. Het delen van ervaringen kan worden gebruikt om de communicatie in onze cultureel diverse stad op maat te maken; door de samenwerking te versterken en zo comfortabel, duurzaam en goedkoper wonen bereikbaar te maken voor een breder deel van Leiden.

Dit Groene Ideecafé biedt de gelegenheid in een inspiratiesessie kennis te maken met het organiseren van energiegesprekken met de buren in een huiselijke omgeving. Deelnemers wordt verzocht de jaarafrekening van elektra, gas en warmte mee te nemen (en te bedenken wat de belangrijkste duurzame maatregelen zijn die in hun eigen huis al zijn genomen). Onder de deelnemers worden een aantal duurzame producten verloot, waarmee direct energie bespaard kan worden.

Behalve om bewustwording van de urgentie van energietransitie (en kansen die dit biedt) gaat het daarbij om uitwisseling van de interesse en behoefte van de burengroepen. Het doel hiervan is om makkelijker keuzes te maken en anderen daarbij te betrekken.

Meer Informatie: http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2018/DuurzaamEuropa-winnaars.php, https://www.gagoed.nl/thema/energie/, https://www.energiebanknederland.nl/ en https://www.energyparty.nl/energyparty-leiden/

Programma maandagavond 15 oktober 2018

19.30      Zaal open, inloop en informatiemarkt

20.00     Welkom: Ckees van Oijen, Ideecafé & Wijkambassadeur

20.10      Goede Wijkpraktijken Energietransitie Leiden (GoedWEL)

20.20     Hoe kunnen huishoudens de energierekening verlagen: Jorrit Leijting, Energiebank

20.30     Energiegesprekken bij een drankje (inspiratiesessie voor EnergyParty in Leidse wijken)

21.45      Terugkoppeling en discussie over hoe duurzaamheid bereikbaar wordt voor iedereen
22.00     Afronding (en tijd voor borrelpraat)

Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. De toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst via Facebook of: info@ideewinkel.nl.
Meer informatie: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé (06-27263520).

Disclaimer: Dit Groene Ideecafé is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van de Europese Unie onder het DEAR (Development Education) program. De volledige verantwoordelijkheid voor inhoud van het programma ligt bij de projectpartners en kan onder geen enkele omstandigheid worden gezien als de officiële visie van de Europese Unie.

Agenda

02/18

20:00

Maandag 18 februari 2019 – Ideecafé – Ons Geld in de Leidse Donut Economie

Hoe brengen we lokaal het ideaal van de circulaire economie in de praktijk? En hoe zorgen we dat dit ten goede komt aan het welzijn van burgers? Kunnen lompen ingezameld bij de Leidse kringloopbedrijven straks duurzaam worden hergebruikt als isolatiemateriaal in de Lakenstad, en zo bijdragen aan besparing van energie en grondstoffen? In dit Ideecafé aandacht voor de donut economie, geldcreatie en de lokale kringloop van textiel. >

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden 20-22 uur (inloop 19.30)

03/18

20:00

Maandag 18 maart: Waterbewustzijn & waterschapsverkiezingen

Nadere informatie komt later op deze website.

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden https://www.scheltemaleiden.nl/

04/15

20:00

Maandag 15 april: Voedsel/eiwittransitie – & (stads)landbouw

Nadere informatie komt later op deze website.

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden https://www.scheltemaleiden.nl/