Ideecafe

Het Groene Ideecafé is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het Ideecafé een inspirerend platform.

Het Groene Ideecafé is een project van de Stichting Ideewinkel. De stichting stimuleert groene burgerinitiatieven die betrekking hebben op milieu, biodiversiteit, voeding, en gezondheid.

Sinds 2009 organiseert het Groene Ideecafé avonden over actuele en interessante duurzame onderwerpen, soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies.  Het is dé ontmoetingsplek voor mensen met vragen, groene, duurzame ideeën, en initiatieven in Leiden en de regio. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform.

Het Ideecafé organiseert avonden over onderwerpen zoals Eetbare stad, bijensterfte, Gezonde bodem, Lets Leiden, Groene daken, van het gas af,  en buurtmoestuinen. Soms met presentaties, soms ook zijn er filmavonden met discussies. Samen met de initiatiefnemers zoeken we naar mogelijkheden en medestanders om duurzame en groene plannen te realiseren.

Waar: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312CS Leiden
Wanneer: De derde maandagavond van de maand
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Toegang: Gratis

 

2021 – 19 april – Online Ideecafé – Webinar Jaar van de Tuin!

2021 – 22 februari – Online Groene Ideecafé – Donut Coalitie Leiden* – Door het bos de bomen weer zien

2020 – 7 december – Online Ideecafé – Donut Coalitie Leiden – Met de Stadshap zet Leiden de tanden in Duurzame Doelen

2020 – 26 oktober – Online Ideecafé – Hoe zet je die téGOEDbon in bij je vooroorlogse woning in Leiden?

2020 – 21 september – Ideecafé – Leidse Voedselvisie – Wat Eten We Dan?

Lees alle nieuwsberichten

Agenda

07/12

20:00

De klimaatverandering is in de stad intenser dan in het landelijk gebied. In een versteende omgeving zijn hittestress en wateroverlast groter. Iedereen, maar zeker kwetsbare groepen, ouderen en kinderen hebben baat bij klimaatadaptatie. Behalve voor waterschap en gemeente ligt daar een uitdaging voor bedrijven, instellingen en bewoners. Tijdens de bijeenkomst komen de mogelijkheden aan de orde om zelf maatregelen te nemen en je samen met buren voor te bereiden op de toekomst. >

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden (ook livestream)