2022 – 13 juni – Ideecafé – Ons Voedsel uit De Tuin van Holland

Foto ideewinkel
Foto: Anne Marie van Dam

Op weg naar een Voedselraad voor Regio Leiden

Vandaag de dag zijn er in de Leidse Regio diverse initiatieven om het landbouw- en voedselsysteem volhoudbaar te maken. Op maandag 13 juni biedt het Groene Ideecafé het podium aan de droom van De Tuin van Holland (Groene Cirkel Voedsel), inspiratie en ervaring met de Haagse Voedselraad; en praktijkvoorbeelden van korte voedselketens in de Leidse Ommelenden. We verkennen de behoefte voor een Voedselraad voor Regio Leiden en kansen om daarvoor korte keten initiatieven te stimuleren en verbinden.

Ideecafé programma 

19:30      Zaal open: inloop
20:00     Opening – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé / Leiden Donut Coalitie
20:05     De Tuin van Holland / Groene Cirkel Voedsel – Menko Wiersema – Origame
20:50     Haagse Voedselraad – Frank Mechielsen – Vereniging Ons Eten
21:05      Pauze
21:20     Gesprek:  Voedselraad en korte keten initiatieven voor Regio Leiden?
22:10     Afsluiting en netwerken (napraten tot ca. 22:30)

Aanmelden
Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage van bijvoorbeeld € 5,00 of € 10,00 wordt op prijs gesteld. Aanmelden voor deelname is gewenst (via dit formulier vóór 13 juni 12:00 uur).

Waar?: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden scheltemaleiden.nl/agenda/

MEER INFORMATIE

De Tuin van Holland
Rond 1650 stond Leiden bekend als stad in het groen, omringd door polders, moestuinen, lusthoven, oranjerieën en buitenplaatsen. Bier en boter waren in Holland van de hoogste kwaliteit. Door de gunstige ligging en een dicht netwerk aan waterwegen, was Leiden een belangrijk regionaal centrum met markten voor producten uit de ommelanden. Om die droomtuin in 2030 door doeners te laten herleven, werken innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen in de Groene Cirkel Voeding. Deze wil natuur en economie in balans brengen, door kringlooplandbouw, korte ketens, voor economische vitaliteit, een betere leefomgeving en een inclusieve, toegankelijke keuken; betaalbaar, divers en eerlijk.

De Haagse Voedselraad
De Haagse Voedselraad is een initiatief van de vereniging Ons Eten Den Haag. De Voedselraad is opgericht als de spreekbuis van bewoners, initiatieven en ondernemers uit Den Haag over gezond, eerlijk en duurzaam voedsel. Een voedselraad  wordt opgezet door burgers en sociale ondernemers om onafhankelijk kennis en ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, elkaar te steunen, samen te werken aan een gezond, eerlijk en duurzaam voedselsysteem en te laten zien wat wèl kan. Zo draagt een voedselraad bij aan een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Voedselraad en korte keten initiatieven in Regio Leiden
Er zijn al veel inspirerende natuur-inclusieve, regeneratieve landbouw en korte keten initiatieven in de Leidse Ommelanden. Zoals: de Federatie Agrarische Natuurverenigingen de groene Klaver, Herenboeren Groene Hart, Land van Ons (‘PolderLab Vrouwe Venne’), voedselbos initiatieven Okkerheide en Matilo,  Leidse Bond voor Amateurtuiners, Leiden Oogst (Het Zoete Land, Moestuin Bontekoe), Groen Dichterbij, Vrij Groen, Bij Mei – Zoeterwoude, korte keten winkel Oogst, afhaalpunt Rechtstreeks en Duurzame Horeca NL.

Met deze initiatieven, actieve bewoners, bedrijven, gemeenten en (kennis)instellingen betrokkenen bij duurzaam en gezond voedsel, willen we de behoefte en kansen voor een Voedselraad voor Regio Leiden verkennen.

Contact: Ckees van Oijen, Werkgroep Groene Ideecafé / Leiden Donut Coalitie (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520)

Aanvullende websites