2021 – 22 februari – Online Groene Ideecafé – Donut Coalitie Leiden* – Door het bos de bomen weer zien

Foto ideewinkel

Tekening van Rinny E. Kooi: Samen optrekken

In Leiden staan bomen, omdat mensen vroeger de bomen hebben geplant. Ze helpen ons aan gezondere lucht, schaduw, koelte, een mooie omgeving, minder stress en inspireren tot kunstzinnige uitingen. De bomen zijn voor planten en dieren een schuilplek, een bron van voedsel en een plek voor de voortplanting.

In Leiden en de regio bestaan diverse initiatieven om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende gezonde bomen staan. De Donut Coalitie Leiden* wil deze initiatieven samenbrengen. Eind januari kwam daarnaast een nieuwe bomenverordening ter inzage te liggen en daarom is besloten om een breed gesprek over Bomen in Leiden in het Groene Ideecafé te gaan voeren.

In het Groene Ideecafé is het doel om elkaar te informeren, te inspireren, te activeren en te verbinden. We gaan dit online doen en in parallelle sessies behandelen we een aantal vragen. Bijvoorbeeld: Hoe laten we de waarde van bomen zien? Hoe kunnen bomen gezond oud worden? Wanneer gaan burgers, bedrijven en de overheid meer bomen planten? Wat is het nut van bomen? Hoe inspireren bomen de kunst? Hoe zit de bomenverordening in elkaar?

Aan het einde van het webinar presenteren de groepen hun concrete acties en vervolgstappen. Het is een ambitieus Groene Ideecafé, maar het hoeft daar dan ook niet te eindigen.

Programma maandagavond 22 februari 2021

19:45   Het Ideecafé gaat online open, deelnemers kunnen alvast voorpraten

20:00   Welkom – Ckees van Oijen – Doel: Netwerken en ideeën (waar)maken

20:10   Toelichting op de concept-bomenverordening – Wethouder Ashley North

20:20   Inleiding – Ant Brandenburg – Donut Coalitie Leiden / IVN

20:30   De bomen zien – Rinny E. Kooi – Botanisch curator

20:35   Parallelle sessies

21:20   Uitkomsten uit parallelle sessies delen

21:40   Afsluiting – Ckees van Oijen (tot ca. 21:45; napraten tot max 22:00)

Dit Ideecafé wordt online georganiseerd als Webinar. We nodigen iedereen uit die interesse voor bomen in de stad heeft en geïnspireerd wil raken of zich voor bomen wil inzetten. Meld je aan via het aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangen deelnemers een paar dagen voor het webinar een link en instructies voor deelname.

Meer informatie: Gemeente Leiden heeft diverse beleidsstukken geschreven met groenbeleid en er zijn allerlei inspiratiebronnen en vast ook mooie voorbeelden van boominitiatieven. Tot en met 22 februari 2021 plaatst Ant Brandenburg dit op de tijdelijke site van de Donut Coalitie Leiden. Wil jij informatie erbij plaatsen? Mail je informatie of bij voorkeur een link met toelichting naar donutleiden@gmail.com. De concept-bomenverordening is te vinden op de site van de gemeente Leiden. Je kunt tot en met 4 maart hierop reageren.

Ckees van Oijen,
Projectleider Groene Ideecafé.

* De Donut Coalitie Leiden is een groep actieve stadsmakers (Groene Ideecafé, Stadslab, Leidse Gesprekken, IVN Leidse regio en Goed Wijkambassadeurs) die zich inzet om sociale en duurzame innovaties in de stad zichtbaar te maken en een boost te geven; voortbouwend op bestaande initiatieven, netwerken van sociale en innovatieve stadspartners versterkend en die maandelijks een onderwerp aanpakken en ondersteunen.