DUURZAAMHEIDS CLIPS WEF

IDEEWINKEL KERSTBORREL 2015
21-12-2015

In De Leidse Lente in Leiden hield de Stichting Ideewinkel zijn jaarlijkse kerstborrel. Sprekers waren Peter van Helsdingen en Anja Möltgen. Muziek: Timber.

Video en productie: Ben van Leeuwen
© Stichting IDeeWinkel – 2016

UITREIKING GROENE LINTJES 2015
9-10-2015

Op 9 oktober 2015, Dag van de Duurzaamheid, werd in Brouwerij Pronck, Leiden door Groen Links Groene lintjes uitgereikt.
De groene lintjes is een prijs voor Leidenaren  die zich inzetten voor een groener en duurzamer Leiden. Een van de ontvangers van het groen lintje was Ckees van Oijen. Hij kreeg deze prijs onder andere voor zijn inzet en werk bij de Stichting Ideewinkel.
Dit jaar gingen de Groene Lintjes naar De vrienden van het Singelpark, Ckees van Oijen van De Stichting IDeeWinkel en Bewoners uit de Kooi.

Video en productie: Ben van Leeuwen
© Stichting IDeeWinkel – 2015

GROENE GOLF DOOR LEIDEN
19-1-2015

Inspiratieavond voor een groener Leiden
Op 19 januari van 20-22 uur organiseerde Duurzaam Leiden samen met de Vrienden van het Singelpark, Stadslab en Ideewinkel/Het Groene IdeeCafé een bijeenkomst in Scheltema in Leiden. Nieuwe en bestaande initiatieven voor een groenere en duurzame stad waren van harte uitgenodigd om een start te maken voor een ‘Groene golf’ door Leiden. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst vertelden groene denkers en doeners over hun ideeën over groene daken en gevels, gevarieerde stadsnatuur, meer buurttuinen, speelnatuur en stadslandbouw. Een groenere stad zorgt voor een gezonde leefomgeving, verkoeling, schonere lucht, waterberging, minder stress.
Groepen bewoners, verenigingen, instellingen en bedrijven zijn zelf aan zet om een project voor te bereiden en uit te voeren. Het Fonds Lokale Initiatieven kan 50 procent cofinanciering bieden. Er zijn al diverse groene en duurzame initiatieven in Leiden, zoals het Singelpark, projecten in de Havenwijk, Groenoord-Zuid en de Zeeheldenbuurt, lekkergroenrondleiden, groene schoolpleinen, buurttuinen, het Zoete Land. Op de avond was er volop ruimte voor uitwisseling en inspiratie. De organisatoren en inbrengers van nieuwe ideeën gaan er samen voor zorgen dat plannen uitgevoerd gaan worden. Door samenwerking kan er meer bereikt worden.
Kijk voor meer informatie en duurzame initiatieven die inmiddels zijn gerealiseerd op: www.leiden.nl/duurzaam.

Video en productie: Ben van Leeuwen

 

Leidse Conferentie Burger – Overheid
28-10-2013

Maandag 28 oktober verzamelen ruim 80 burgers, vertegenwoordigers van organisaties, ambtenaren en raadsleden zich in Scheltema. Onder het genot van quiches van atelier Uit de kunst maken zij eerst onderling kennis. Daarna storten zij zich in een informatie- en discussieavond op de vraag hoe we in Leiden vorm kunnen geven aan een samenleving waarin de burger meer participeert in het gemeentebeleid en de gemeente initiatieven van burgers beter ondersteunt.

Organisatie Denktank Burger Overheid:
Stephanie Bakker, Marijke Deurloo, Martin van Duyl en Michiel Janssen
Deelnemers:
burgers, organisaties, professionals, ondernemers, politici, ambtenaren en bestuurders,

De conferentie is mede mogelijk gemaakt door inzet en betrokkenheid van Het Groene IDeeCafé, Scheltema Leiden en een tegemoetkoming in de kosten van de gemeente Leiden.

Camera, editing en productie: Ben van Leeuwen

 

LEIDSE HUTSPOT OP HET STADHUIS 2013
2-10-2013

Heerlijk 100 % Leids: Hutspot van het balkon van het stadhuis. Op het balkon van het Leidse stadhuis hebben vrijwilligers van biodiversiteitstuin Vrij  Groen weer hutspotplanten geplant en verzorgd. In 2012 voor  het eerst, in 2013 in de reprise wegens succes. De actie werd op 1 oktober weer afgesloten met een hutspotmaaltijd.
Het stoofvlees bij de hutspot is afkomstig van de koeien van biologische Boerderij Buitenverwachting
in Hoogmade.
Tijdens de maaltijd werd onder andere gesproken over “Life+”.

Video en montage: Ben van Leeuwen
© Stichting IDeeWinkel – 2014

 

KERSTBOMENASIEL VRIJ GROEN 2013
2-2-2013

Woensdag 2 januari werd voor het derde jaar het kerstbomenasiel geopend.
Het was een geslaagde middag. Er was veel belangstelling: 66 bomen zijn geplant, groot en klein, vol en al wat kaal. De bezoekers werden getrakteerd op soep en koek en een verrassing: een bosje mooi opgemaakt groen.Milou Martinot was er van de Civil Society Club, Lex en Marijke Burgel van IVN, Rianne Meester en Huub Hendricx van het Milieu Educatie Centrum, Sacha Grootenboer van Stichting Wat Ben Je Gegroeid. Ook oud-wethouder Lia de Ridder gaf acte de présence. Later in de middag kwam Jan van Iersel van School Het Dok nog langs.Tot eind januari kunnen de kerstbomen met kluit gebracht worden op woensdag- en zaterdagen van 14.00 tot 16.30 uur.
In december kunnen de bomen door de eigenaren weer meegenomen worden tegen betaling van 10 euro statiegeld. En nu maar hopen dat ze de zomer overleven!

LEKKER GROEN DOEN
Leidse burgerinitiatieven over eetbaar en biodivers groen.
24-27 oktober 2011

Jongeren van het Marecollege hebben in hun maatschappelijke stage (24-27 oktober 2011) acht bewoners en initiatiefnemers geïnterviewd over hun groene en eetbare projecten in Leiden. Deze film is een uniek document geworden, waarin u meekijkt door de ogen van “de toekomst” naar wat zich nu ontwikkelt in de stad.

“Lekker Groen Doen” is een uitgave van de stichting ideewinkel over groene en duurzame burgerinitiatieven in Leiden.

Interviews en video-opnames: Kiryan Azier, Boudewien Bijleveld, Pepijn van Oosten, Skip Strik, Joshua van Velzen
Projectleiding: Janine Vermeulen
Filmbegeleiding: Ben van Leeuwen
Productie: Margje Vlasveld, Janine Vermeulen