Weblog PLP

Actualiteiten en nieuwsberichten over Leidse parken

Verwaarlozing Tuin van Noord baart grote zorgen

In het Leidsch Dagblad van 20 juli 2023 staat een artikel over de verwaarlozing van het park Tuin van Noord door de gemeente.

https://platformleidseparken.blogspot.com/2023/07/verwaarlozing-tuin-van-noord-baart.html

Beheer Bos van Bosman samen met buurt

Op dinsdag 4 juli 2023 vond onder aanvoering van projectleider Nathan Edelenbosch van de gemeente Leiden twee achtereenvolgende rondleidingen plaats in het Bos van Bosman over mogelijke aanpassingen van het beheerplan. Gemeentelijk parkontwerper Karen Jansen gaat mede op basis van de gemaakte opmerkingen het concept-beheerplan aanpassen. Aan de rondleidingen namen diverse omwonenden en belangstellenden deel. Door enkele omwonenden is geopperd om een ‘bosgroep’ te vormen met vrijwilligers die eens in de zoveel tijd meehelpen om het bos te onderhouden, zoals het verwijderen van zaailingen van esdoorn, alsook wortelopschot van de vleugelnoten. De gemeente wil een dergelijke vrijwillige ‘Bewonersgroep Bos van Bosman’ ondersteunen als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Aanspreekpunt voor de bewoners is buurtbewoner Thera Stam. Belangstelling? Dan graag een mailtje naar plp@ideewinkel.nl

Eerder nieuws over Leidse parken, onder andere over de diverse beheerplannen, is te vinden op onze separate weblog:

https://platformleidseparken.blogspot.com