Beheerplannen van Leidse parken

Van een aantal parken zijn beheerplannen beschikbaar. Sommige zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, andere hebben een ambtelijke status.

Het Platform Leidse Parken heeft aan de gemeente Leiden verzocht alle beheerplannen van parken op een centrale plek op de website van de gemeente  bijeen te plaatsen. Dat verzoek is door de gemeente in overweging genomen.

Het Platform Leidse Parken zal in de tussentijd (vanaf 1 juni 2023 tot aan het moment dat de beheerplannen ordelijk zijn ontsloten) de reeds beschikbare beheerplannen gaan verzamelen en op deze webpagina plaatsen.

Het Plantsoen

Zo zijn de beheerplannen van de Historische Begraafplaats Groenesteeg en van Het Plantsoen door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 28 maart 2023.

De Historische Begraafplaats Groenesteeg

Ook het beheerplan van Het Plantsoen is op 28 maart 2023 door het college van B&W vastgesteld. Zie de link hierboven.

Van der Werfpark

Het beheerplan van het Van der Werfpark heeft een ambtelijke status. Dit beheerplan is vastgesteld op 27 september 2022 na afronding van de eerste fase van de renovatie.

Inmiddels is in 2023 nog een volgende fase aan de renovatie van het park vastgeplakt teneinde de grasmat aan te passen. Daarvoor worden in de maanden mei tot oktober 2023 in het park werkzaamheden verricht. Of dit gevolgen zal hebben voor het beheerplan is nog niet bekend.

De  Bomen Effect Analyse voor het Van der Werfpark die voorafgaand aan de renovatie is opgesteld heeft geleid tot enkele aanpassingen van de vernieuwde padenstructuur. Dat heeft niet kunnen verhinderen dan 27 oude bomen in het park door die werkzaamheden een lagere levensverwachting hebben gekregen (ook zo doorvertaald in het beheerplan).

Park Kweeklust

Het beheerplan van Park Kweeklust heeft een looptijd van 2020 – 2035.

Bos van Bosman

Het in 2013 vastgestelde beheerplan voor het Bos van Bosman is te vinden op het weblog van het Platform Leidse Parken.

Verslag van een inventarisatie van de plantenwerkgroep KNNV Leiden: Stinsenplanten 2023 in het Bos van Bosman .

Momenteel vindt een renovatie plaats van het Bos van Bosman. Het Voorlopig Ontwerp is van december 2022: Toelichting op het Voorlopig Ontwerp Bos van Bosman, december 2022

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 17 juni 2023