2018 – 19 november – Ideecafé – Leidse wijken Samen Energie Neutraal?

Foto ideewinkel

 

In de Leidse GaGoed campagne ondersteunen de wijkambassadeurs de bewoners bij het energiezuinig en comfortabel maken van hun (koop)huizen. De urgentie van de energietransitie vraagt echter om een opschaling van het verduurzamen van woningen naar het wijkniveau. Kracht in de Wijk ondersteunt samen met de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) wijken en gemeenten die de ambitie hebben om binnen 10 jaar helemaal energie neutraal te worden. Op 19 november wordt deze aanpak in het Groene Ideecafé gepresenteerd en worden aanwezigen uitgenodigd om mee te denken over hoe deze aanpak in Leiden zou kunnen werken. 

Kracht in de Wijk ondersteunt met de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) door een combinatie van een wijkaanpak en de gemeentelijke/regionale aanpak voor opwekking van energie. Een belangrijke stap in het 10-stappenplan dat zij hierbij hanteren is het Schone Energie Ontwerp. Daarin kan per type woning de optimale aanpak voor energiebesparing worden vastgesteld. In deze aanpak heeft de Stichting Samen Energie Neutraal met steun van RVO/STEM onderzoek gedaan naar hoe alle woningen in heel Nederland versneld energie-neutraal te maken zijn; zonder verhoging van de woonlasten én met verhoging van het wooncomfort.

Uit dit onderzoek blijkt verrassend dat installatie van een hybride warmtepomp met kierdichting minimaal de helft van het gasgebruik in de huizen reduceert, ongeacht het type en het bouwjaar van het huis. De rest van het gasgebruik kan worden vergroend met afvalwater uit de riolering (door middel van hogedruk vergistingstechnologie van Bareau). Voorbereidingen voor de bouw van installaties op Ameland en in Pekela (een van de 27 proeftuinwijken) zijn in een vergevorderd stadium. Een eenvoudige uitleg van deze Quick-Fit aanpak vind je in dit filmpje.

Programma maandagavond 19 november 2018

19.30      Zaal open, inloop en informatiemarkt

20.00      Welkom: Ckees van Oijen, Ideecafé & Wijkambassadeur

(Proeftuin van 27 aardgasloze wijken en Leidse context)

20.15      Samen Energie Neutraal: Jaap Jan Huisman, Kracht in de Wijk

20.50     Pauze

21.05      Brainstorm over de kansen voor Energie Neutrale wijken in Leiden
21.50      Afronding (en tijd voor borrelpraat)

Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. De toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst via Facebook of: ideecafe@ideewinkel.nl.
Meer informatie: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé (06-27263520).