2019 – 18 februari – Ideecafé – Ons Geld in de Leidse Donut Economie

Foto ideewinkel

Hoe we de Leidse kringloopeconomie duurzaam en sociaal maken

Zonder ons geld staat de wereld stil, en met je portemonnee kies je elke dag om duurzaam gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen (of niet?). Onze huidige economie is gericht op groei, terwijl er maar één Aarde is. Hoe brengen we lokaal het ideaal van de circulaire economie in de praktijk? En hoe zorgen we dat dit ten goede komt aan het welzijn van burgers? Kunnen lompen ingezameld bij de Leidse kringloopbedrijven straks duurzaam worden hergebruikt als isolatiemateriaal in de Lakenstad, en zo bijdragen aan besparing van energie en grondstoffen? In dit Ideecafé aandacht voor de donut economie, geldcreatie en de lokale kringloop van textiel.

Donut economie

Om de ecologische en sociale uitdagingen van duurzame ontwikkeling te verenigen bedacht Kate Raworth het donut model met als buitenring de ecologische grenzen van de Aarde en als binnenring de sociale grondrechten van mensen. De duurzame toekomst zit binnen die twee ringen, de veilige en rechtvaardige ruimte om onze mensheid verder te ontwikkelen. Hoe kunnen we door de kringlopen lokaal in de Leidse regio te sluiten er aan bijdragen binnen beide grenzen te blijven?

De duurzaamheid van Ons Geld

Op 17 januari publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid “Geld en Schuld”; over de publieke rol van banken. Het rapport legt uit hoe meer dan 95% van het geld door commerciële banken wordt gecreëerd en hoe door een onbalans tussen publieke en private belangen geld en schuld ontsporen. Ferdinand Zanda, teamlid bij Stichting Ons Geld, vertelt hoe het huidige monetaire systeem in elkaar zit en brengt de voorstellen van Ons Geld om het geldsysteem te wijzigen in verband met de haalbaarheid van de duurzaamheidsdoelen.

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis

Het Warenhuis heeft geen winstoogmerk, maar wil wel kunnen investeren in het milieu en de sociale werkgelegenheid in de regio. Door goederen een tweede leven te geven, worden deze niet verbrand bij afvalverwerkingsbedrijven, hoeven er geen grondstoffen gebruikt te worden om nieuwe producten te maken en komt er minder CO2 in de atmosfeer. Daarbij vinden bijna 100 mensen met een arbeidsbeperking er een veilige werkplek. Ron Praag, directeur van het Warenhuis vertelt over een nieuw initiatief om isolatiemateriaal te maken uit reststromen van ingezameld textiel.

Er is gelegenheid voor vragen een gesprek over de kansen om de duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Programma maandagavond 18 februari 2019

19.30    Zaal open, inloop

20.00     Opening Ckees van Oijen, Ideecafé

20.10     De Duurzaamheid van Ons Geld: Ferdinand Zanda, Stichting Ons geld

20.50    Pauze

21.10     Isolatiemateriaal uit kringlooptextiel: Ron Praag, Kringloopbedrijf Het Warenhuis

21.55    Afronding en napraten aan de bar

Toegang is gratis; crowdfunding welkom! Aanmelden via Facebook of ideecafe@ideewinkel.nl
Voor meer informatie: Ckees van Oijen (06-27263520).

Meer achtergrondinformatie: 

Raworths donuteconomie uitgelegd aan de hand van 7 videos, Ons Geld, Kringloopbedrijf Het Warenhuis.