2019 – 15 april – Ideecafé – Een Voedselvisie voor Leiden

Foto ideewinkel

Ons voedsel zorgt voor veel milieubelasting en biedt dus zeer grote kansen voor duurzaamheid. Duurzame voedselketens dragen bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen, maar Voedsel wordt nog niet als zelfstandig thema behandeld in Leiden. Een aantal steden heeft al een voedselvisie, zoals Amsterdam, Barneveld en Ede. De laatste jaren gaan ook steeds meer mensen in Leiden bewust om met hun voedingskeuze. Hoe kan gemeente Leiden dit samen met betrokken partijen stimuleren?

De Partij voor de Dieren Leiden wil een voorstel doen voor een Leidse Voedselvisie. Zij zoeken hiervoor partners die willen meedenken en -werken, kennisinput en goede voorbeelden uit de stad. Onderdelen van een Leidse Voedselvisie kunnen zijn:
• Stadslandbouw en duurzame voedselproductie in de stad,
• Relatie tussen de stad en agrarische ommelanden,
• Voedselbewustzijn van burgers, ondernemers en gemeentelijke organisatie (tegengaan verspilling, aandacht voor gezonde voeding, transitie naar een meer plantaardige voeding).
Graag nodigen we voor dit Ideecafé eenieder uit die wil bijdragen aan de Voedselvisie, zoals lokale Leidse voedselinitiatieven, burgers en ondernemers.

Programma maandagavond 15 april 2019
19:30 Zaal open, inloop
20:00 Opening: Linda Knoester, Ideecafé
20:10 Leidse Voedselvisie – Martine van Schaik, Partij vd Dieren
20:20 Haagse Voedselvisie, leerpunten – Frans van der Steen, Lokaal Voedsel Den Haag
20:30 Wat kan Leiden doen met voedsel – Ron Bosman
20:40 Consumptie buitenshuis – Carien Overdijk, St. Duurzame Horeca
20:50 Stadslandbouw ervaringen het Zoete Land – Siebrand van der Ploeg, St. Leiden Oogst

21:00 Pauze
21:15 Brainstormen over deelthema’s van een voedselvisie
– Sluiten van regionale kringlopen
– Voorlichting, educatie en communicatie
– Samenwerking en netwerken
21:50 Verzamelen van input en bepalen vervolgstappen
22:00 Napraten aan de bar

Toegang is gratis (crowdfunding welkom!). Aanmelden via ideecafe@ideewinkel.nl (of Facebook).
Voor meer informatie: Ckees van Oijen (06-27263520