2018 – 10 december – Ideecafé – Kerstborrel en brainstorm voor 2019

Foto ideewinkel

In 2020 bestaat de Ideewinkel, stichting voor duurzame burgerinitiatieven, 15 jaar. Daar willen we in 2019 al naar toewerken door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen in het Groene Ideecafé het podium te bieden en zo onder de aandacht te brengen van de Leidse bevolking.

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, hebben diverse organisatie met burgers in Leiden gebrainstormd over samenwerking voor 8 lokale initiatieven. Bij de vroege Kerstborrel op maandagavond 10 december in Scheltema kijken we voor deze en andere initiatieven naar hoe, waar en wanneer deze én nieuwe initiatieven een succes kunnen worden.

  • Stadslandbouw voor de Voedselbank
  • Verkenning voor een “Energiebank” in Leiden
  • “Leiden kijkt naar elkaar om” diner op het stadhuis
  • Ondersteuning van Schuldhulpmaatjes en Jobhulpmaatjes
  • Stimuleren van groene daken initiatieven in Leiden
  • Upcycling van kringloopspullen en materialen
  • Klimaatgesprekken in Leiden
  • 4 Tiny Forests in Leiden

In dit Groene Ideecafé zullen we ook de missie van de Stichting Ideewinkel en de projecten zoals Vrij Groen en Filosofie van de Duurzaamheid weer presenteren. Ook worden de plannen voor de activiteiten van het Groene Ideecafé bekend die in 2019 in Scheltema (en mogelijk op locatie) zullen worden georganiseerd. Er zijn al veel ideeën voor duurzame ontwikkelingsinitiatieven om in het komend jaar aan te werken. Toch is er 10 december óók ruimte om nieuwe lokale initiatieven te pitchen en daarvoor te netwerken. Je bent van harte welkom om hieraan mee te denken en te doen.

De toegang is gratis. Aanmelden is gewenst via: facebook of ideecafe@ideewinkel.nl. Voor meer informatie: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé (06-27263520).

Programma maandagavond 10 december 2018:

19.30 Zaal open, inloop

20.00 Peter Engbers: missie Stichting Ideewinkel

20.10 Presentatie Ideewinkel projecten Vrij Groen, Filosofie van de Duurzaamheid, e.a.

20.30 Ckees van Oijen: plannen voor Groene Ideecafé in 2019

20.45 Borrel en uitwisseling groene ideeën

Programmering van het Groene Ideecafé in 2019
Volgende bijeenkomsten van het Groene Ideecafé zullen plaatsvinden op maandagavond 21 januari, 18 februari, 18 maart en 15 april. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.

Ieder die het Groene Ideecafé daarbij wil ondersteunen of onderwerpen wil aandragen of uitvoeren is welkom. De werkgroep Groene Ideecafé zoekt versterking voor de verslaglegging van bijeenkomsten, publiciteit, coördinatie en technische ondersteuning).

Ideecafé, podium voor duurzame initiatieven in Leiden