2023 – 18 september – Groen Ideecafé – Stadsbomen in een veranderend klimaat

Foto ideewinkel

 

Kijk de presentaties terug: Presentatiestadsbomen en klimaat

Lees de column voorgedragen door Dick de Vos: colum Dick de Vos – Groen Ideecafe 18 september

 

Hoe belangrijk zijn bomen voor de stad van de toekomst? Hoe wordt in de stedenbouw en architectuur rekening gehouden met de functie en het beeld van bomen op de lange termijn? Welke keuzen worden daarbij gemaakt, wie maakt die keuzen en hoe worden deze verantwoord? Op maandag 18 september in Scheltema Leiden staat het Groen Ideecafé in het teken van stadsbomen en klimaat.

Bomen in de stad hebben het moeilijk. Ze vallen sneller uit door veranderende klimaatomstandigheden als droogte en hitte, maar ook storm en hoosbuien. Door stedelijke verdichting door gebouwen en infrastructuur komt er bovendien steeds minder ondergrondse en bovengrondse groeiruimte voor bomen.

In het Leidse bomenbeleid wordt de nieuwe aanplant van bomen afgewogen aan de hand van de wijze waarop deze bijdragen aan ecologie, klimaat en beeldkwaliteit.

Hoe kijken ecologen, klimaatdeskundigen, architecten en stedenbouwers aan tegen ‘het grote groen in de stad’ in het jaar 2050? Welke bomen willen wij over 25 tot 30 jaar in de stad zien? Wat is nodig om tot een goede aanpak te komen? Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over bomen voor de toekomst.

We sluiten de avond af met een pubquiz en praten na met een drankje.
Er is weer een stekjes- en ruilboekentafel. Heb je nog een leuke uitgegroeide kamerplant, of een goed boek met duurzaam thema werkloos op de plank staan? Neem het mee om te ruilen tijdens het volgende café.

Groen Ideecafé Klimaat en stadsbomen: maandag 18 september, inloop vanaf 19:30 uur, in Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden.

 

Programma

19.30 Inloop
20.00 Deskundigen* vertellen over bomen in de stad:

  • Ecosysteemdiensten van stadsbomen – Leendert Koudstaal, gemeente Den Haag
  • Effecten van de architectuur van stadsbomen op het microklimaat – René van der Velde, TU Delft
  • Stedenbouw en klimaatadaptatie – Jolanda de Schiffart en Ashley North, gemeente Leiden

20.45 uur pauze

21:00 uur Intermezzo door columnist Dick de Vos, schrijver en secretaris Bomenbond
21.15 uur Paneldiscussie van de sprekers, met betrokkenheid vanuit de zaal (gespreksleider: Robbert Folmer)
21.45 uur Pubquiz
22.15 uur Afronding en napraten met een drankje

 

Dit Groen Ideecafé wordt georganiseerd in samenwerking met Bomenbond Rijnland.

 

* Over de sprekers:

  • Leendert Koudstaal is beleidsadviseur bomen en groen bij de gemeente Den Haag, voorzitter van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen en Groen namens de G32 Gemeenten en o.a. Bestuurslid van het OOGST fonds (ontwikkelen onderzoek groen in de stad).
  • René van der Velde is associate professor Landscape Architecture & Urban Forestry bij de TU Delft. In zijn werk besteed hij veel aandacht aan de relatie tussen bomen en stedelijk klimaat.
  • Jolanda de Schiffart heeft gewerkt als stedenbouwkundige en is nu programmamanager Vergroenen, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit bij de gemeente Leiden.
  • Dick de Vos is schrijver van natuurboeken en secretaris van de Bomenbond Rijnland.

 

Het Groen Ideecafé wordt gecoördineerd door een enthousiast team dat zich vrijwillig inzet. Om een leuk programma te kunnen samenstellen wordt een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5 à 10 bij deelname aan een avond) erg gewaardeerd. Dat kan op de avond zelf, of via bijgaande link: