2021 – 20 september – Ideecafé – Duurzame Mobiliteit in Leiden

Foto ideewinkel

Inspiratieavond duurzame mobiliteit, zero-emissie stadsdistributie, autodelen en fietsen.

De groei van het aantal inwoners, woningen, banen en recreatie zorgt voor meer verkeersbewegingen in Leiden en de regio. Om de druk te beperken, zeker tijdens de spits, moeten we het verkeer en de ruimte in de stad anders inrichten. Meer gaan lopen, fietsen en reizen met openbaar vervoer. Een duurzaam mobiliteitssysteem draagt bij aan een gezonde, biodiverse en leefbare stad die duurzaam en klimaatbestendig is. In het Ideecafé aandacht voor mobiliteit in de nieuwe omgevingsvisie, duurzame logistiek, de bijdrage aan de energietransitie en wat iedere Leidenaar met bijvoorbeeld autodelen en fietsen zelf kan doen.

Leidse ambities
De nieuwe Omgevingsvisie van Leiden kiest voor een duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij alle middelen die voor verkeer en vervoer nodig zijn, ook gezond, schoon, veilig en ruimte-efficiënt zijn. Het accent ligt op lopen, fietsen en openbaar vervoer, gecombineerd met een bescheiden rol voor de auto en uitbreiding van autoluwe gebieden in de stad. Ook is er aandacht voor een betere regionale en (inter)nationale bereikbaarheid. Daarnaast worden keuzes gemaakt die moeten leiden tot een goede afstemming van verstedelijking en mobiliteit. Daarbij past een zonering in drie leefmilieus met een hoogstedelijk en dynamisch maar autoluw centrum, een stadse en levendige ring daaromheen met mobiliteitshubs om duurzame mobiliteit te stimuleren, en groene, luwe buitenwijken.

Wat kan je zelf doen?
Daarnaast kan iedereen in de stad zelf ook bijdragen aan duurzame mobiliteit en het terugdringen van de eigen CO2-voetafdruk. Welke vormen van vervoer je kiest bij het reizen van woning naar werk, op weg naar voor ontspanning en vakantie of de boodschappen? Zelfs bij de aanschaf van spullen en voedsel maak je een keuze over hoe het transport van die producten is geregeld. Tijdens de avond krijgen de gemeente Leiden, ondernemers en bewoners het podium om hun initiatieven die met elkaar bijdragen aan duurzame mobiliteit toe te lichten.

Programma  (onder voorbehoud)

19:30     Zaal open: inloop (alleen bij vooraanmelding; en volgens RIVM-coronamaatregelen);
                – bezoek de Festival-2030-fiets in de lobby –
19:45     Online inloggen (via de livestream link: youtube.com/watch)

20:00     Opening
                 – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé / Goed.-wijkambassadeur
20:10     Duurzame Mobiliteit in Leiden
                 – Eric Jellema – Opgavemanager Duurzame Mobiliteit, Gemeente Leiden
20:25     Duurzame stadsdistributie in Leiden
                 – Peter van Donk – Cityhub Leiden
20:40    Het Nieuwe Rijden
                 – Martin Kroon – Deskundige duurzame mobiliteit

20:45     Pauze (intermezzo met video’s over duurzame mobiliteit)

21:00     Autodelen in Leiden
                 – Jeroen Schrama – Goed.-wijkambassadeur Zeeheldenbuurt
21:20    Pitches van duurzame mobiliteit initiatieven in Leiden
                – Tweedehands leasefietsen – Kaspar Richmond – Easyfiets
                – Inzamelhelden – Roland Koster (ntb) – Stichting Duurzame Horeca
                – Auto Coöperatie Kaasmarkt – Key Poll (ntb) – Groen Vervoer BV
                – Mobiliteit in Waterstad Leiden – Ton van der Zon – Waterambacht Leiden
21:45     Afsluiting (uitloop en napraten tot ca. 22:00)

Aanmelden noodzakelijk
Toegang is gratis. Vanwege coronamaatregelen is aanmelden voor de deelname aan de bijeenkomst in Scheltema noodzakelijk (via dit formulier; bij voorkeur vóór 20 september 12:00 uur).

Meer informatie Ckees van Oijen (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520). Geïnteresseerden kunnen ook via het Groene Ideecafé livestream kanaal deelnemen of opnamen terugzien.