2020 – 16 maart – Ideecafé – Jaar van het Dak – de technische kant – verplaatst naar 20 april!

Foto ideewinkel

 

Om het risico op verspreiding van het Coronavirus te beperken is dit Ideecafé in overleg met de sprekers afgelast, helaas. We kijken naar mogelijkheden om de bijeenkomst (20 april?) alsnog te organiseren.


Het Groene Ideecafé organiseert op maandagavond 16 maart bij Scheltema Leiden de eerste van twee inspiratieavonden in het teken van het ‘Jaar van het Dak’. Samen kijken we naar wat er op daken in Leiden allemaal is, wat er allemaal kan en wat er nodig is om dat te realiseren.

Het dak is de bovenafsluiting van een gebouw. Het bestaat uit platte, hellende of ander vormige vlakken. Het doel van een dak is het onderliggende gebouw te beschermen tegen weersinvloeden. Het wordt ook wel de “vijfde gevel” genoemd. De uitstraling van het dak vormt mede het aanzicht van het gebouw en is naar vorm en constructie afhankelijk van de klimatologische omstandigheden ter plaatse, de beschikbare bouwstoffen en de gebruikte bouwstijl (WikipediA).

De meeste daken in Leiden blijven onbenut, terwijl sommige uitstekend te gebruiken zijn om te recreëren, groenten te telen, op te wonen, biodiversiteit te bevorderen, klimaatadaptiemaatregelen te nemen en energie op te wekken. Op 16 maart wordt in het Ideecafé de technische kant van daken belicht; met aandacht voor de nieuwe regels voor zonnepanelen, de constructie, het isoleren van daken, de dakbedekking, het aanleggen van groene daken, de waterberging, het maken van dakopbouwen.

Gebke van Gaal Raadslid Gemeente Leiden vertelt waarom zij 2020 door de gemeente Leiden heeft laten uitroepen tot ‘Jaar van het Dak’! Wessel Tiessens, projectleider ‘Jaar van het Dak’ gaat uit zijn dak over de ideeën van eerdere inspiratiesessies en blikt vooruit op de plannen voor 2020. Vera Kuijpers, Erfgoed Leiden en Omstreken vertelt over de vernieuwde welstandsnota die een verruiming geeft van de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in beschermde stadgezichten van Leiden. Daarna volgen pitches over hoe Ideeën op daken te realiseren zijn en kan je netwerken over acties.

Programma maandagavond 16 maart 2020

19:30     Inloop, koffie/thee
20:00     Opening Anton de Gruyl, werkgroep Groene Ideecafé, architect en wijkambassadeur
20:05     Gebke van Gaal, Gemeenteraad Leiden over het ‘Jaar van het Dak’!
20:15     Wessel Tiessens, projectleider ‘Jaar van het Dak’ over de plannen voor 2020
20:30     Vera Kuijpers, Erfgoed Leiden e.o.: over zonnepanelen op beschermd stadsgezicht
20:45     Pitches door:
– groene daken bouwers en ontwerpers,
– groene tuinen aanleggers,
– isoleerders en dakbedekkers,
– zonnepanelen installateurs, ….
Wil je zelf pitchen over acties (max. 5 minuten!), stuur een mail naar: info@antondegruyl.nl.
21:10     Netwerken: Afspraken maken over acties en concrete vormen van samenwerking.
21:45     Resultaten delen: ‘En dus gaan we de komende weken, maanden: …’
22:00    Afsluiting en napraten aan de bar, het dak kan eraf

Toegang is gratis (vrijwillige bijdragen zijn welkom!). Aanmelden via Facebook, of info@antondegruyl.nl
Voor meer informatie Anton de Gruyl (071 5147984)