2019 – 21 oktober – Ideecafé – Regionale Energie Strategie (RES) Holland Rijnland

Foto ideewinkel

Wat betekent de RES voor bewoners en bedrijven in Leiden?

Holland Rijnland wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Daarvoor werkten de regionale overheden in het Energieakkoord van september 2017 de (inter)nationale energie- en klimaatdoelstellingen uit.

In 2050 moet binnen de regio het energieverbruik volledig worden gedekt door energie uit duurzame energie- of restbronnen. Minstens 80% daarvan uit eigen regio en de rest uit geothermie of restwarmte uit de nabije omgeving. Ook wordt ingezet op 30% energiebesparing ten opzichte van ons huidige energiegebruik. Hiermee stoot de regio in 2050 voor de energievoorziening nog nauwelijks CO2 uit.

Met een simulatie van het Leidse Energieakkoord wordt op 21 oktober in het Goed Ideecafé inzicht gegeven over hoe we een 100% CO2-vrij Leiden kunnen bereiken in 2050; en de mogelijke tussenstappen richting 2030.

Tijdens de avond vertellen Fred Goedbloed en Danielle Smeets eerst over de doelstellingen van het Energieakkoord Holland Rijnland en leggen uit wat nationaal het traject is voor de Regionale Energie Strategie en de Warmtetransitie visies. Ze vertellen wat er nu speelt en wat voor trajecten er lopen, maar focussen in de verkenning op de termijn tot 2050. Het gezamenlijke einddoel bepaalt het speelveld voor de dialoog meer, dan discussies over keuzes die op korte termijn plaatsvinden.

In een Energieakkoord simulatie werken sectorgroepen bouwde omgeving (per wijk), mobiliteit, industrie en energieaanbod aan een top 3 van maatregelen voor 2050. De gebouwde omgeving komt per wijk met een voorkeursroute voor ‘van aardgas af’. Dit Energieakkoord wordt live doorgerekend in het Energietransitie model. Zo wordt zichtbaar wat de teams voor Leiden gecreëerd hebben, wat de effecten van de keuzes zijn.

Wil je meer inzicht in welke ruimte dit beleid open laat voor keuzes binnen de sectoren en de wijk? Kom dan op 21 oktober naar het Goed Ideecafé in Scheltema.

Programma maandagavond 21 oktober 2019
19:30 Zaal open, inloop
20:00 Opening: Ckees van Oijen, Ideecafé
20:10 Energieakkoord Holland Rijnland – Fred Goedbloed/Danielle Smeets, Gemeente Leiden
20:30 Introductie Energietransitie model en simulatie – Mart Lubben, Quintel Intelligence
20:50 Pauze
21:00 Energieakkoord Simulatie – deelnemers
21:40 Terugkoppeling resultaten Energieakkoord – Mart Lubben, Quintel Intelligence
22:00 Napraten aan de bar

Toegang is gratis (crowdfunding welkom!). Aanmelden via Facebook of ideecafe@ideewinkel.nl
Voor meer informatie: Ckees van Oijen (06-27263520).

Meer Informatie over alle directe uitstoot van CO2 en overige broeikasgassen door energiegebruik in Leiden en het energytransitionmodel en hoe partijen regionaal en nationaal samenwerken aan de regionale energiestrategie (RES).