2019 – 17 juni – Ideecafé – Plastic in de Leidse grachten

Foto ideewinkel

2019 - 17 juni - Ideecafé - Plastic in de Leidse grachten

Plastic tasjes van de markt, menukaarten van terrasboten en vele plastic flesjes belanden dagelijks op straat en in de gracht. Via rivieren drijft dit naar zee en wordt deel van de plastic soep. Hoeveel van dit afval daadwerkelijk in zee belandt is onduidelijk. Een deel blijft namelijk hangen achter boten en riet of zinkt naar de bodem. Daarom gaan bewoners en wetenschappers samen in een citizen science project de hoeveelheid en verspreiding van dit afval in kaart brengen. Met deze kennis kunnen maatregelen worden genomen om het probleem van plastic vervuiling beter aan te pakken.

In het Ideecafé hoor je meer over het probleem van plastic vervuiling en verhalen van mensen die werken aan een oplossing. Fanatieke drijfvuilvissers en wetenschappers van onder andere Universiteit Leiden, TNO, Wageningen Universiteit en The Ocean Cleanup schuiven aan. Daarna is het tijd om te brainstormen en kan je het nieuwe project mede vormgeven. Wat vind je belangrijk? Luister en denk vooral mee tijdens het ideecafé!

Dit citizen science project is ontstaan vanuit vragen van bewoners in Leiden. Deze vragen ontving het Citizen Science Lab naar aanleiding van een oproep in het kader van het 444-jarig bestaan van de Universiteit Leiden. Dankzij financiële ondersteuning van de Gemeente Leiden en de Universiteit zal dit project komende maanden worden opgezet.

Het Groene Ideecafé is het podium voor duurzame initiatieven van Stichting Ideewinkel.

Programma:
19:30    Zaal open
20:00    Opening – Ckees van Oijen (Ideecafé)
20:05    Introductie Citizen Science 444 – Liselotte Rambonnet (Citizen Science Lab)
20.10    Wat is het probleem? – Martina Vijver (Universiteit Leiden)
20:15    Welke vragen hebben we nog? – Anna Schwarz (TNO)
20:20    Hoe gaan we dit onderzoeken? – Tim van Emmerik (The Ocean Cleanup)
20:25    Wat gebeurt er al in Leiden? – Liselotte Rambonnet (Citizen Science Lab)
20:30    Hoe dieren ons helpen – Auke-Florian Hiemstra (Universiteit Leiden)
20:35    Paneldiscussie

20:50    Pauze
21:05    Brainstormsessies
21:45     Plenaire terugkoppeling
21:55     Afsluiting
22:00    Napraten en netwerken aan de bar

Aanmelden via ideecafe@ideewinkel.nl of Facebook. Toegang is gratis, donaties zijn welkom! Voor meer informatie: Ckees van Oijen, 06-27263520