2017 – Maandag 20 maart – Biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park

Brainstorm: Hoe vergroten we de Biodiversiteit in het Leidse Bio Science Park?
Behoud en zelfs versterking van biodiversiteit in een bedrijvenpark. Kan dat? Jazeker, vonden bijna alle partijen in de gemeenteraad. Een werkgroep moet voorstellen doen om de biodiversiteit in het Leidse Bio Science Park te versterken.

Tijdens een brainstorm op 20 maart verzamelen we input voor deze werkgroep. Het Manifest Voor een Biodivers Bedrijvenpark noemt 10 praktische punten voor meer biodiversiteit op het Leidse Bio Science Park, zoals inpassen van de nu nog aanwezige natuur, gerichte aanplant en slim beheer, zorg voor de bodemstructuur en diervriendelijk bouwen, aanleg van natuurlijke oevers en biologische verbindingen.

Daarmee lijkt de agenda van de werkgroep al goed gevuld, of missen we nog zaken? En wanneer zou een eerste ronde aanbevelingen er moeten liggen? Wat betekenen lopende kap- en aanleg-vergunningen voor de nu nog aanwezige flora en fauna? Deze en andere vragen willen we 20 maart met elkaar bespreken om het College van B&W en de partners in het LBSP bouwstenen mee te geven voor de in te stellen werkgroep. Stichting Ideewinkel nodigt je van harte uit!

Programma maandagavond 20 maart 2017

20.00    Zaal open, inloop en spreekkwartier bestuur Ideewinkel

20.15    Inleiding: waarom deze avond en waarom op deze datum?

20.20    Biodiversiteit in het BSP: hoe vol is het glas?

20.35    1e ronde kringgesprekken, thema’s:

Agenda, Samenstelling en Tijdsplanning voor de werkgroep

20.55     korte pauze

21.15     2e ronde kringgesprekken

21.35     Plenaire terugkoppeling eerste resultaten uit de 2 rondes kringgesprekken

De toegang is gratis maar aanmelden is gewenst via Facebook of: info@ideewinkel.nl

Meer informatie: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé (ckees.van.oijen(a)planet.nl; 06-272623520)