2018 – 17 september – Ideecafé: Natuur in de buurt; Gemeentelijke Natuurmonumenten in Leiden en Ommelanden

Foto ideewinkel

Het boek Natuur in de Buurt: beschrijft vijf pilotgemeenten waar ervaring is opgedaan met het concept Gemeentelijke Natuurmonumenten. Behalve de vijf pilots beschrijft het vijf ‘projecten’ die een grote gelijkenis vertonen met deze pilots. Daaronder vallen ook Leiden en de Leidse Ommelanden. Reden om dit in het Groene Ideecafé van 17 september voor het voetlicht te brengen.

Naast natuurmonumenten op Rijks- (Nationale Parken) en Provinciaal niveau (natuurnetwerken, Natura2000-gebieden) heeft de commissie Van Vollenhoven voorgesteld “gemeentelijke natuurmonumenten” aan te wijzen. Het biedt kansen om op lokaal en regionaal niveau burgers te betrekken bij het beheer van de natuur, en ondernemers in te schakelen om een bijdrage te leveren aan natuur en landschap in de eigen omgeving.

Prof. Joop Schaminée en zijn collega Anton Stortelder (WUR en Commissie Van Vollenhoven) hebben vijf pilots uitgevoerd (in Oost Gelre, Tytsjerksteradiel, Peel en Maas, Stein en Schouwen-Duiveland) om te verkennen hoe het voorstel in de praktijk kan functioneren. ‘Al die gemeenten vullen het op een eigen manier in, maar de uitkomst is overal hetzelfde: een enorme betrokkenheid van mensen.’  In het Groene Ideecafé van 17 september licht prof. Joop Schaminée het concept “Gemeentelijke Natuurmonumenten” toe.

Daarna zal Rinny Kooi, botanisch curator Singelpark dit illustreren aan de hand van het Leidse voorbeeld het Singelpark (met onder meer het Plantsoen, de Hortus en begraafplaats Groenesteeg en de Zijlpoort). Ckees van Oijen zal als lid van de Denktank Biodiversiteit vervolgens enkele voorbeelden geven van projecten in de Leidse Ommelanden (Klinkenbergerplas en Kagerzoom).

Tot slot wordt de vraag gesteld hoe burgers en sponsoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling, beheer en monitoring van gemeentelijke natuurmonumenten om de cultuurhistorische en natuurwaarden te behouden en versterken.

Meer Informatie: natuur-in-de-buurt, singelpark en uitvoeringsprogramma-leidse-ommelanden

Programma maandagavond 17 september 2018:

19.30    Zaal open en inloop
20.00    Welkom door Ckees van Oijen, Groene Ideecafé
20.10    Gemeentelijke Natuurmonumenten: Joop Schaminée
20.50    Pauze

21.00    Monumentale natuur in het Leidse Singelpark: Rinny Kooi
21.20    Beheer en monitoring in Leidse Ommelanden: Ckees van Oijen
21.40    Vrijwilligers en sponsoren in behoud van gemeentelijke natuurmonumenten; discussie
22.00    Afronding en napraten bij een drankje

Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. scheltemaleiden.nl De toegang is gratis.

Aanmelden is gewenst via Facebook of: info@ideewinkel.nl .

Meer informatie: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé (ckees.van.oijen@planet.nl; 06-27263520).