2017 – Leiden Centraal Park – Impressie Ideecafé – 11 december

Een dik pak sneeuw en gladde wegen hielden 30 Leidenaren op 11 december niet tegen om te discussiëren over de concept-burgervisie van Leiden Centraal Park.

Wat hen verenigt is de visie dat het Stationsgebied vooral een leefbaar gebied moet worden met voldoende ruimte voor OV en ingericht als een aantrekkelijke ontmoetingsplek: waar spreken we af? Leiden Centraal Park. Dat lukt als Leiden en de Leidenaren zelf centraal komen te staan bij de ontwikkelingen rond Leiden Centraal. Dat zo’n gebied een groen in plaats van een grijs karakter moet krijgen spreekt voor zich. De Burgervisie wordt dit voorjaar overhandigd aan de gemeenteraad.