2017 – Ideecafé – 19 juni – Houtstook: duurzaam of oorzaak van milieuschade?

In het Groene Ideecafé op 19 juni aandacht voor de vermeende duurzaamheid van hout- en pelletkachels. Hout- en pelletkachels worden wel beschouwd als alternatief voor de verwarming in de energietransitie, bijvoorbeeld in de discussie Leiden van Gas Los. Houtrook is echter een belangrijke oorzaak van milieu- en gezondheidsrisico’s.

Bij houtverbranding komen namelijk schadelijke stoffen vrij zoals koolmonoxide (CO) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), waaronder het kankerverwekkende Benzo(a)pyreen. Ook worden bij verbranding van hout in open haarden dioxines gevormd. Wanneer daarbij huishoudelijk of sloopafval wordt verstookt, overschrijden de hoeveelheden PAK en dioxines ruimschoots de grenswaarden voor de omgeving. Daarnaast is er het bestanddeel zwart stof. Carbon Black en met name ultrafijn stof, blijkt in medische onderzoeken een “killer”. Belangrijke bronnen zijn het verkeer en het stoken van houtkachels en houtvuren.

Milieudefensie Groningen heeft een brochure uitgebracht over de schadelijke effecten van rook afkomstig van het stoken van hout en wat er tegen rookoverlast gedaan kan worden. Trinette Janssen houdt zich voor Milieudefensie Groningen vooral bezig met overlast van houtkachels en zij leidt dit Groene Ideecafé in. De avond wordt georganiseerd door het Groene Ideecafé, in samenwerking met Milieudefensie Leiden.

Programma maandagavond 19 juni 2017

19.30 uur Zaal open, inloop

20.00 uur Opening; Ckees van Oijen, Groene Ideecafé en Pieter de Krom, Milieudefensie Leiden.

20.10 uur Spreker: Trinette Janssen, Milieudefensie Groningen, deskundige overlast houtstook.

20.55 uur Pauze.

21.10 uur Discussie over alternatieven voor het verwarmen van huizen bij de energietransitie.

21.40 uur Afronding en napraten bij een drankje.

De toegang is gratis. Aanmelden via facebook wordt op prijs gesteld.

Meer info: Eindrapport Overlast door houtrook 20151021 – GGD Groningen, Emissies van houtstook door huishoudens – Energy research Centre. Voor een folder over open haarden, of overige zaken, stuur een mailtje naar: groningen@milieudefensie.nl

Contact:
Pieter de Krom, Milieudefensie Leiden (06-55100307, leiden@milieudefensie.nl);
Trinette Janssen, Milieudefensie Groningen (050-3141497, groningen@milieudefensie.nl); en
Ckees van Oijen, Groene Ideecafé, (06-27263520 ckees.van.oijen@planet.nl).