2017 – Ideecafé – 11 december – Leiden Centraal Park: op naar de duurzaamste kilometer

Foto ideewinkel

Het drukste stukje Leiden is te belangrijk om alleen over te laten aan bestuurders en projectontwikkelaars. Juist door burgers te betrekken ontwikkelt Leiden een Leids, duurzaam en toekomstbestendig Stationsgebied.

Het stadsbrede Burgerpanel Leiden Centraal Park presenteert op 11 december haar concept-burgervisie voor het Stationsgebied, dat de gemeente zelf al benoemt als de duurzaamste kilometer van Nederland.

Op 11 december zoekt het Groene Ideecafé antwoord op belangrijke duurzaamheidsvragen.

  • Het Leids Stationsgebied Parijs-proof: wat betekent dat?
  • De duurzaamste kilometer van NL: hoe kan Leiden vooroplopen?
  • Wat moet er in de paragraaf Duurzaamheid van de Burgervisie?
  • Wanneer is bouwen op kleine oppervlaktes in het Stationsgebied duurzaam?
  • Wat stellen architecten voor bij een park in het Stationsgebied?
  • Hoe krijgt Leiden Centraal Park een prominente plek in het collegeakkoord?
  • Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor dit burgerinitiatief?

Programma maandagavond 11 december 2017

19.30    Zaal open, inloop
20.00    Opening door Ckees van Oijen, Groene Ideecafé
Concept-Burgervisie door Peter van der Geer, Leiden Centraal Park
20.30   Aan de slag met duurzaamheidsvragen in het Stationsgebied
21.15    Terugkoppeling en vervolgacties
21.45     Afronding en napraten bij een drankje.

Burgerpanel Leiden Centraal Park is een winnend idee op de Burgertop in maart 2017 en organiseerde al meerdere bijeenkomsten en inspraak bij de gemeente. Zie ook:  www.facebook.com/Leidencentraalpark en http://www.leideningesprek.nl/projecten/burgerpanel-leiden-centraal-park/
Toegang is gratis. Like en meld je aan via Facebook, bij Peter van der Geer (pmvandergeer@gmail.com) of Ckees van Oijen (ckees.van.oijen@planet.nl, 06-27263520)