2016 – 9 december – Groene Ideecafé – Onze plannen in 2017

Ook in 2017 organiseert het Groene Ideecafé bijeenkomsten, samen met initiatiefnemers van wijk- en buurtprojecten. Zo versterken we het stadsbrede netwerk van duurzame initiatieven. Samen met jullie gaan we Leiden verder verduurzamen! Op de agenda staan thema’s als:

  • Kansen voor een voortvarende (van fossiel naar duurzame) energietransitie in Leiden
  • Groen Dichterbij 071: bijenlinten, natuurlijk tuinieren, stadslandbouw, voedselbossen
  • Klimaatadaptatie van wijken zodat deze waterbestendig en klimaat robuust zijn
  • Versterken van groenblauwe netwerken en de recreatie- en biodiversiteitswaarde
  • Duurzame ‘challenges’ voor scholen en opleidingen in Leiden
  • Meten/monitoren van biodiversiteit/duurzaamheid en de ‘Leidse’ mondiale voetafdruk

De eerste drie avonden bij Scheltema staan gereserveerd voor 23 januari, 20 februari en 20 maart. Noteer de data alvast!
Meer over de programmering van het Groene ideecafé in 2017 in de volgende nieuwsbrief.

Wil jij meehelpen bij de organisatie van het Groene Ideecafé? Graag!
Versterk ons bij diverse activiteiten, zoals de programmering en coördinatie, technische ondersteuning, publiciteit of verslaglegging. Wil je zelf onderwerpen (helpen) uitvoeren over bijvoorbeeld over energie, kringloop economie, of duurzaam ondernemen of mobiliteit? Ook dan ben je welkom in de werkgroep Groene Ideecafé. Informatie en aanmelden: https://www.ideewinkel.nl/vacature/vacature-1/