2016 – De Haarlemmertrekvaartroute

De gemeente Leiden steekt samen met de Provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland een half miljoen euro in het aantrekkelijker maken van acht fietsroutes die vanuit de stad naar het buitengebied lopen.
Een van die routes is de Haarlemmertrekvaartroute: deze staat in het teken van het erfgoed en volgt de Trekvaart zo veel mogelijk. De verbeteringen bestaan uit het verbeteren van het fietspad, waar deze aansluit op de Haarlemmerweg bij de spoortunnel, het opknappen van de bermen van de Haarlemmerweg voorbij de spoortunnel, het planten van bomen en het plaatsen van een informatiebord over de geschiedenis van de Trekvaart. Zie Fietsroutes Leidse Ommelanden