2022 – 28 februari – Ideecafé – Verkiezingsdebat: Maakt Leiden van duurzaamheid de makkelijke keuze?

Foto ideewinkel

Op 16 maart stemt Leiden over de gemeenteraad en schept daarmee de voorwaarden om de komende vier jaar de stad duurzamer te maken. Tijdens dit Groene Ideecafé (19:30 uur Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden) presenteren alle 12 Leidse partijen de duurzaamheidsdoelen van hun programma.

Bijna alle beleidskeuzes die door de raad en het college van B&W besproken worden hebben wel raakvlakken met energie, mobiliteit, biodiversiteit, klimaat, afval en (sociaal) ondernemen. Ook hebben alle partijen in hun partijprogramma wel aandacht voor groen, milieu en duurzaamheid. Keuzes nu en besluiten straks, hebben op hun beurt weer gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving, de economische vitaliteit en de sociale verhoudingen in de stad van de toekomst.

Welke ambities moet de stad zich stellen en hoe bereiken we die samen? Waar liggen de kansen om met de beschikbare middelen te bouwen aan een inclusieve, duurzame stad? Welke afwegingen maken kandidaat raadsleden bij het opstellen en uitvoeren van de duurzaamheidsagenda? Bieden die antwoorden op de uiteenlopende beleidsopgaven? En welke coalitie streeft naar een Leidse regio die iedereen een eerlijke sociale basis biedt, binnen veilige ecologische grenzen?

Tijdens het Groene Ideecafé van 28 februari 2022 krijgen alle 12 verkiesbare Leidse partijen de kans hun duurzaamheidsparagraaf te presenteren en hun duurzaamheidsprestaties en -gehalte toe te lichten.

Voorlopig programma (19.00 uur Zaal open):

19:15 uur Online inloggen (via de live streaming link: youtube.com/watch)

19.30 uur Start en pitches (van 1 min) over duurzame ‘PPP’ prioriteiten in Leidse partijprogramma’s

19:45 uur debat (gemodereerd door Aldert de Vries en Ant Brandenburg) over:

  • Warmtevisie en inclusieve energietransitie
  • Klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel
  • Sociaal ondernemen en duurzame innovaties

20.30-20.45 uur Pauze

  • Mobiliteit, infrastructuur en stadsvernieuwing
  • Circulaire korte ketens van grondstoffen en materialen
  • Eerlijk voedsel, (stads)landbouw en duurzame horeca

21.30 uur Afronding en napraten bij een drankje

Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. De toegang is gratis. Aanmelden via dit formulier vóór 28 februari 12:00 uur is gewenst. (Scheltema hanteert de coronamaatregelen, zoals die per 25 februari landelijk gelden). Geïnteresseerden kunnen ook deelnemen via het Groene Ideecafé livestream kanaal (en later de opnamen terugzien).