2022 – 21 maart – Ideecafé – “Back to the Future” – Gezocht: goede voorouders in Leiden

Foto ideewinkel

Op maandagavond 21 maart 2022 is er in Scheltema een avond van het Groene Ideecafé over ‘goed voorouderschap’. De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Filosofie van de Duurzaamheid. De zaal opent om 19.30 uur; het programma start om 20.00 uur.

“Het is 03.23 uur en ik kan niet slapen.
Omdat mijn achterachterkleinkinderen
Mij in dromen vragen
Wat deed jij toen de aarde uit elkaar viel?”
(Drew Dellinger)

Wat is een Goede Voorouder?

Filosoof en cultuurhistoricus Roman Krznaric schreef een bestseller: De Goede Voorouder. Daarin betoogt hij dat we, om onze kleinkinderen recht in de ogen te kunnen kijken, áf moeten van ons kortetermijndenken. Maar verder kijken dan je generatie lang is, hoe doe je dat? Krznaric wijst op een aantal mogelijkheden, waaronder ‘intergenerationele rechtvaardigheid’, ‘kathedraaldenken’ en ‘holistisch voorspellen’. De avond begint met een uitleg van deze denkbeelden.

Wat is het juiste gedrag?

Vervolgens houden we een plenair gesprek over wat het betekent om in onze concrete situatie in Leiden en Nederland een goede voorouder te zijn. Waar moet je dan aan denken en wat zou je kunnen doen? Kunnen daar de ideeën van Krznaric bij helpen?
De avond wordt afgesloten met het Stellingenspel. Doe mee en neem (letterlijk!) een positie in ten aanzien van een aantal stellingen over goed voorouderschap.

Programma maandagavond 21 maart 2022

19:30     Zaal open, inloop met koffie en thee

20:00     Welkom en introductie – Anton de Gruyl, Groene Ideecafé – Stichting Ideewinkel
20:10     Presentatie n.a.v. Krznaric: De Goede Voorouder – Piet Hagenaars, werkgroep Filosofie van de Duurzaamheid
20:30     Kringgesprek met de aanwezigen in de zaal

21:00     PAUZE

21:15     Terugkoppeling kringgesprekken
21:30     Stellingenspel
22:00    Napraten aan de bar

Toegang is gratis (crowdfunding welkom!). Aanmelden voor deelname aan de bijeenkomst in Scheltema is gewenst (via dit formulier vóór 21 maart 12:00 uur). Meer informatie: info@antondegruyl.nl of marijke.deurloo@gmail.com.

Vooruitblik programmering Ideecafé (onder voorbehoud):

  • 25 april: De toekomst van het Energielandschap in de Leidse Ommelanden (uitgestelde programma van november 2021)

De werkgroep Groene Ideecafé hoort graag van bewoners en partners welke dromen, ideeën of plannen zij voor Leiden en de regio hebben. Ieder die het Groene Ideecafé wil ondersteunen en onderwerpen wil aandragen of uitvoeren is welkom. Kom dus de werkgroep versterken en zet je in voor activiteiten zoals de programmering en coördinatie, technische ondersteuning, publiciteit en verslaglegging. Informatie en aanmelden: https://www.ideewinkel.nl/vacature/