2021 – 21 juni – Ideecafé – Energietransitie-initiatieven in Leiden!

Foto ideewinkel

Over Energietransitie green paper, talkshows, stadsgesprekken en lokale energie-initiatieven

Op maandagavond 21 juni organiseert het Groene Ideecafé in Scheltema Leiden een inspiratie-avond over de ‘Energietransitie in Leiden’. We kijken naar wat de energietransitie is en wat Leiden daarin doet door energie te besparen, energie duurzaam op te wekken en met de stad om te schakelen naar gebruik van duurzame warmte. Goed wijkambassadeurs en andere initiatiefnemers vertellen wat zij in Leiden organiseren en hoe bewoners en bedrijven daarin kunnen bijdragen; van burengroepen, straatcoaches en buurtinitiatieven tot wijkevenementen en stadsbrede acties.

Om in 2050 een duurzame energievoorziening te hebben wil Gemeente Leiden inzetten op een mix van duurzame warmtebronnen, zoals restwarmte, aquathermie en geothermie als alternatieven voor aardgas. Deze warmte kan via warmtenetten geleverd worden aan woningen en bedrijfspanden. De uitvoering wordt in samenspraak met de stad bepaald. Daarvoor zijn in april en mei Online Talkshows georganiseerd, kan tot half juli via doemee.leiden.nl op een enquête en stellingen worden gereageerd en kunnen bewoners zich opgeven voor stadsgesprekken die deze zomer in de wijken worden gevoerd. De opbrengst wordt gebruik om voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen en beleid te maken om in 2050 energieneutraal te zijn.

Wethouder Fleur Spijker licht toe wat voor gemeente Leiden de beleidsopgave is voor een duurzamer energievoorziening in 2030 en 2050. Ansâr Ahmadali en Boudewijn Kopp, team ECWD – gemeente Leiden introduceren vervolgens de green paper Energietransitie Leiden (online vanaf 8 juni 2021), een publieksvriendelijke versie van onderzoekrapporten over de energietransitie. Deze beschrijft wat energietransitie is en wat Leiden doet aan de hand van de drie lijnen 1. Energie besparen, 2. Duurzaam opwekken en 3. de Stad omschakelen naar duurzame warmte. Lucille Klaassens, team ECWD – gemeente Leiden, vertelt over de subsidie lokale energie-initiatieven Leiden, die is bedoeld om de betrokkenheid van Leidse inwoners bij de energietransitie te stimuleren.

Mogelijk korte pauzefilm: Aftermovie van de talkshows over de energietransitie.

Vervolgens geven een aantal wijkambassadeurs en andere initiatiefnemers inspiratie-pitches over hun ideeën en plannen voor de energietransitie in de verschillende Leidse wijken. Bijvoorbeeld: Wie kan je helpen bij waterzijdig inregelen? Hoe word je wijzer van warmtecamera beelden? Waar kan ik adviesvragen van een energiecoach, of hoe kan je dat worden? Hoe kan je meedoen met de Nationale Duurzame Huizen Route? Zijn of komen er acties voor huurders? Hoe kunnen wel energiearmoede voorkomen? Hoe kan je samen aan de slag met je buren, straat of VvE? Wanneer worden acties georganiseerd met een Goed informatiekraam of wijkfestival. Wat zijn voor historische of nieuwbouwwoningen de mogelijkheden? Daarna bespreken deelnemers waar de energie zit om deze ambities in Leiden samen met alle betrokkenen in verschillende Leidse wijken te realiseren.

Programma maandagavond 21 juni 2021 (in Scheltema; onder voorbehoud)

19:30     Zaal open: inloop (alleen bij vooraanmelding; en volgens RIVM-coronamaatregelen)
19:45     Online inloggen (de streaming link wordt na aanmelding rond 18 juni toegestuurd)

20:00     Opening – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé
20:10     Energietransitie in Leiden – Fleur Spijker – Wethouder, Gemeente Leiden
20:20    Green Paper Energietransitie – Boudewijn Kopp, Ansâr Ahmadali, ECWD, Gemeente Leiden
20:30     Subsidie Lokale energie-initiatieven Leiden – Lucille Klaassens, ECWD, Gemeente Leiden

20:40     Korte pauzefilm (ntb): Aftermovie van de talkshows over de energietransitie.

20:45     Inspiratie-pitches wijkambassadeurs en andere initiatiefnemers
21:25    Oproep tot gezamenlijke buren- en straatacties, buurt- en wijkinitiatieven
21:30     Verkenning: wie willen aansluiten bij en bijdragen aan duurzame energie-initiatieven?
21:50     Afsluiting (uitloop en napraten tot ca. 21:55)

Toegang is gratis. Er kunnen maximaal 50 mensen in de zaal. Daarom is aanmelden via deze link noodzakelijk. Overige deelnemers via live streaming (onder voorbehoud). Voor meer informatie Ckees van Oijen (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520).