2021 – 12 juli – Ideecafé – Inspiratie-avond Klimaatadaptatie

Foto ideewinkel

“Een ander klimaat in je straat” Hittestress, wateroverlast: wat kunnen we doen?

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden scheltemaleiden.nl/agenda/ Meld je aan via dit formulier en/of neem deel aan de live streaming via: youtube.com/watch?v=ibEfblaHGD8

Op maandagavond 12 juli, 20:00 uur, organiseert het Groene Ideecafé in Scheltema Leiden een inspiratie-avond over klimaatadaptatie. De klimaatverandering is in de stad intenser dan in het landelijk gebied. In een versteende omgeving zijn hittestress en wateroverlast groter. Iedereen, maar zeker kwetsbare groepen, ouderen en kinderen hebben baat bij klimaatadaptatie. Behalve voor waterschap en gemeente ligt daar een uitdaging voor bedrijven, instellingen en bewoners. Tijdens de bijeenkomst komen de mogelijkheden aan de orde om zelf maatregelen te nemen en je samen met buren op de toekomst voor te bereiden.

Overlast en ambities
Leiden wil in 2050 klimaatadaptief zijn. De stad is dan bestand tegen overstromingen, wateroverlast (door heviger regenbuien), maar ook verdroging, bodemdaling, hittestress worden voorkomen. Waar mogelijk, wordt een wijkgerichte aanpak ontwikkeld. In het Ideecafé vertelt Jolanda de Schiffart van gemeente Leiden hoe ‘Blauw’ en ‘Groen’ optimaal worden ingezet voor de aanpassing aan het veranderende klimaat. De gemeente werkt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland aan het klimaatbeleid en een uitvoeringsplan. Zo trekken Leiden en Rijnland de komende jaren samen op bij de analyse van de wisselwerking tussen het oppervlaktewatersysteem en de riolering in stedelijk gebied, effectieve oplossingen voor de knelpunten en de verankering hiervan in (bestaand) beleid.

Wat kan je zelf doen?
Er zijn volop mogelijkheden om je woning, je tuin en je straat aan te passen aan het veranderende klimaat. Je omgeving groener maken, regenwater opvangen of bufferen en ervoor zorgen dat je woning minder sterk kan opwarmen op zomerse dagen zijn enkele maatregelen die je kunt nemen. Ter inspiratie rapporteert Ronald van der Steen van gemeente Leiden over de stand bij het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. Marius Ballieux (Organic Architects), Dirk Roosendaal (Universal Greenfields) en Anja Möltgen (Inplus) presenteren mogelijkheden om door aanpassingen je huis en straat bestand te maken tegen hevige regen, droogteperioden en hittestress, en je eigen buurt leefbaar te houden. De avond wordt afgerond met een pitch van Wouter van Leeuwen over Youth for Climate en een inventarisatie van vervolgacties voor “een ander klimaat in jouw straat”

Programma maandagavond 12 juli 2021

19:30     Zaal open: inloop (alleen bij vooraanmelding; en volgens RIVM-coronamaatregelen)
19:45     Online inloggen (via de live streaming link: youtube.com/watch?v=ibEfblaHGD8)

20:00     Opening – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé / Goed.-wijkambassadeur
20:10     Klimaatadaptatie in Leiden – Jolanda de Schiffart – ECWD, Gemeente Leiden
20:25     Nat. Kampioenschap Tegelwippen – Ronald van der Steen – ECWD, Gemeente Leiden
20:30    “Keep Cool” bij hittestress – Marius Ballieux – Organic Architects / Goed.-wijkambassadeur
20:45    Pauze: Diashow klimaatadaptatiemaatregelen en/of muziek

21:00     Groene gevels en daktuinen – Dirk Roosendaal – Universal Greenfields
21:15     Adaptatie om het huis en in de straat – Anja Möltgen – InPlus / Goed.-wijkambassadeur
21:30     Youth for Climate – Wouter van Leeuwen – Youth for Climate Nederland
21:35     Zijn er klimaatadaptatie-initiatieven met buren, de straat, buurt en/of wijk?
21:45     Afsluiting (uitloop en napraten tot ca. 22:00)

Aanmelden noodzakelijk
Toegang is gratis. Vanwege coronamaatregelen is aanmelden voor de deelname aan de bijeenkomst in Scheltema noodzakelijk (via dit formulier; bij voorkeur vóór 12 juli 12:00 uur).

Meer informatie Ckees van Oijen (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520).
Geïnteresseerden kunnen ook via het Groene Ideecafé livestream kanaal deelnemen of opnamen terugzien.