2020 – 21 september – Ideecafé – Leidse Voedselvisie – Wat Eten We Dan?

Foto ideewinkel

Samen naar een gezond, duurzaam en diervriendelijk voedselsysteem voor Leiden

Het voedsel op ons bord komt vaak van heinde en ver. Hoe sluiten we de voedselkringlopen in de Leidse regio?  Hoe wordt ons menu thuis en buitenshuis duurzaam, eerlijk en gezond? Hoe maken we de droom van een eetbare stad waar? Het programma van het Groene Ideecafé op 21 september in Scheltema staat in het teken van de Leidse Voedselvisie.

Gezond, duurzaam en diervriendelijk

Voedselproductie en consumptie vraagt veel van de ruimte en draagkracht van de Aarde. Gelukkig gaan steeds meer mensen in Leiden bewust om met hun voedingskeuze in de winkel, in de keuken, op het bord. Gemeente Leiden kan partners in de stad stimuleren om met duurzame voedselketens bij te dragen aan de klimaatdoelen en duurzame ontwikkeling. Door plantaardig of diervriendelijk, niet meer dan genoeg te eten, en afval en verspilling te voorkomen dragen we bij aan een regio die iedereen een eerlijke sociale basis biedt, binnen veilige ecologische grenzen.

Samenwerken aan de Voedselvisie voor Leiden

Op 15 april 2019 bood het Ideecafé de Partij voor de Dieren Leiden al het podium om met partners in de stad het initiatief voor een Leidse Voedselvisie te bespreken. Daarbij kwamen stadslandbouw en duurzame voedselproductie in de stad, de relatie tussen stad en ommelanden, voedselbewustzijn van burgers, ondernemers en gemeentelijke organisaties (tegengaan verspilling, aandacht voor gezonde voeding, transitie naar een meer plantaardige voeding) aan de orde. Lokale Leidse voedselinitiatieven, burgers en ondernemers die als partner willen meedenken en -werken, aan de uitwerking van de actielijnen uit die Voedselvisie voor de stad zijn van harte welkom in dit Ideecafé.

Programma maandagavond 21 september 2020

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden https://www.scheltemaleiden.nl/

NB: Corona maatregelen: RIVM-richtlijnen en aanwijzingen Scheltema opvolgen!

19:30 Zaal open, inloop

20:00 Welkom en introductie Groene Idee Cafe, Ckees van Oijen

20:05 Inspiratie film Kate Raworth over City Doughnut

20:20 Introductie Leidse Voedselvisie – Martine van Schaik, Siebrand van der Ploeg, Wim Smit

20:40 Brainstorm in 2 rondes over plannen en projecten rond de 3 actielijnen uit de Leidse Voedselvisie:

  1. Duurzame en gezonde voeding als norm
  2. Voedingsketens: kort, lokaal en eerlijk
  3. De eetbare stad (en omgeving)

20:45 Ronde 1: (facilitators: Siebrand van der Ploeg, Maura Gardeniers en Sally Schlebaum)

21:15 Pauze

21:30 Ronde 2: (idem)

21:50 Verzamelen van input en bepalen vervolgstappen

22:00 Napraten … op afstand

Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage is zeer welkom! Er kunnen maximaal 50 (ipv 55!) mensen in de zaal worden toegelaten. Daarom is aanmelden verplicht via ideecafe@ideewinkel.nl.

NB 1: Ben je geïnteresseerd, maar kan je niet deelnemen en wil je wel meedenken en -doen om de voedselvisie te realiseren? Neem dan contact op met: Martine van Schaik (m.van.schaik@gemeenteraadleiden.nl). 

NB 2: Richtlijnen van RIVM en veiligheidsregio Hollands Midden worden opgevolgd. Als de bijeenkomst bij Scheltema niet mogelijk is, wordt deze online georganiseerd. Ieder die zich heeft aangemeld, krijgt dan een link toegestuurd.

Tijdens de avond worden via smartphones en de online app Mentimeter enkele vragen aan het pubiek voorgelegd. 

Meer informatie en contact: Ckees van Oijen, Werkgroep Groene Ideecafé, 06-27263520