2020 – 20 april – Online Ideecafé – Webinar Jaar van het Dak! – de technische kant

Foto ideewinkel

 

Op maandagavond 20 april vindt dan toch de eerste van twee inspiratieavonden in het teken van het ‘Jaar van het Dak’ plaats (nadat het Groene Ideecafé van 16 maart door de coronacrisis was afgelast). Nu niet bij Scheltema, maar als Online Ideecafé. In dit Webinar kijken we samen naar wat er op daken in Leiden allemaal is, wat er allemaal kan en wat er nodig is om dat te realiseren.

Het dak beschermt het onderliggende gebouw tegen weersinvloeden. Het bestaat uit platte, hellende of ander vormige vlakken. Het wordt ook wel de “vijfde gevel” genoemd. De uitstraling van het dak bepaalt mede het aanzicht van het gebouw en is naar vorm en constructie afhankelijk van het plaatselijke klimaat, de beschikbare bouwstoffen en de toegepaste bouwstijl.

De meeste daken in Leiden blijven onbenut, terwijl sommige uitstekend te gebruiken zijn om te recreëren, groenten te telen, op te wonen, biodiversiteit te bevorderen, klimaatadaptiemaatregelen te nemen en/of energie op te wekken. Op 20 april wordt in het Ideecafé de technische kant van daken belicht; met aandacht voor de nieuwe regels voor zonnepanelen, de constructie, het isoleren van daken, de dakbedekking, het aanleggen van groene daken, de waterberging, het maken van dakopbouwen. Een volgende bijeenkomst belicht onder meer ‘groene’ en ‘blauwe’ kansen op daken.

Gebke van Gaal Raadslid Gemeente Leiden vertelt waarom zij 2020 door de gemeente Leiden heeft laten uitroepen tot Jaar van het Dak! Wessel Tiessens, projectleider ‘Jaar van het Dak’ gaat uit zijn dak over de ideeën van eerdere inspiratiesessies en blikt vooruit op de plannen voor 2020. Daarna geven specialisten pitches over de thema’s:
– Erfgoed, Vera Kuijpers – Erfgoed Leiden en Omstreken, vertelt over de nieuwe welstandsnota en mogelijkheden voor zonnepanelen in beschermde stadgezichten
– Groen daken, Michiel Jansen – Groene Daken Leiden
– Energie, Johan van Haasterecht – Solar Leiden
– Isoleren en bouwen, Machiel Wagenaar – MW-architectuur
– Invloed op vogels en vleermuizen, Wouter Moerland – Stadsecoloog Leiden
Vervolgens kunnen deelnemers aan het Webinar in themakamers in gesprek met de specialisten.

Programma maandagavond 20 april 2020
19:45     Online inloggen (link wordt toegestuurd na aanmelding)
20:00     Opening Anton de Gruyl, wijkambassadeur, architect en meedenker in de werkgroep “jaar van het Dak”
20:10     Raadslid Gebke van Gaal vertelt waarom zij 2020 door de gemeente heeft laten uitroepen tot Jaar van het Dak!
20:20     Wessel Tiessens projectleider gaat uit zijn dak en blikt vooruit op de plannen voor 2020
20:35     Twee minuten pitches over speciale thema’s van de avond
20:45     Deelname aan 5 chatrooms over hoe Ideeën op het dak te realiseren zijn
21:10     Conclusie van de ideeën en de mogelijkheden obstakels te overbruggen
21:30     Einde van het Webinar

Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op onze bankrekening: NL 66 TRIO 021.23.27.097 t.n.v. Stichting Ideewinkel.
Aanmelden via info@antondegruyl.nl is noodzakelijk. U ontvangt vervolgens een uitleg voor het volgen van het seminar.
Voor meer informatie Anton de Gruyl (071-5147984)