2020 – 17 februari – Ideecafé – Leiden4GlobalGoals; Mondiale doelen zoeken lokale initiatieven

Foto ideewinkel

Een nieuwe beweging in de stad groeit en groeit: Leiden4GlobalGoals. Hoe kun jij hieraan jouw bijdrage leveren? Het Groene Ideecafé van maandag 17 februari staat weer in het teken van de ‘sustainable development goals’ van de VN – en vooral: van manieren om hiermee in Leiden concrete resultaten te boeken. We bouwen aan een netwerk van ‘ambassadeurs’ die werkgroepen willen vormen rondom één of enkele van de ‘wereld-doelen’. Iets voor jou?

De 17 UN-‘Global Goals’ dagen ons uit tot actie. Zéker in Leiden, waar zoveel (jong) talent woont en werkt. In onze ‘Stad van Ontdekkingen’ doen we de ene vondst na de andere – voor gezonder leven, beter onderwijs, groene verstedelijking, water zonder plastic, duurzame energie, leven zonder armoede, enz.

In het netwerk Leiden4GlobalGoals willen we elkaar inspireren, en vooral: praktijkervaring delen. Op weg naar het voorjaar van 2021. Dan komt een groot nationaal Global Goals-festival naar Leiden, i.s.m. UN Live, Museum for the United Nations. En naar 2022, wanneer Leiden European City of Science is, met ‘sustainable science cities’ als één van de thema’s. Check in for the future!

Programma maandagavond 17 februari 2020
19:30    Inloop, koffie/thee

20:00     Opening door moderator Liselotte Rambonnet, projectleider Citizen Science, Universiteit Leiden/Plastic Spotter Presentatie van de website www.leiden4globalgoals.nl

20:05    Korte pitches over concrete doelen en acties. Met in ieder geval pitches over:
– Doel 4: Goed onderwijs;
– Doel 7: 13. Klimaatactie;
– Doel 11: Duurzame, inclusieve stad(s)wijken;
– Doel 16: Vrede en rechtsstaat;
– Doel 6/14: Schoon water, met volop leven;
– Doel 17: Partnerschappen.
Wil jij zelf pitchen over acties voor één of meerdere doelen (max. 5 minuten!), stuur ons een mail, via info@leiden4globalgoals.nl

20:45    ‘Netwerken’: Afspraken maken over acties en concrete vormen van samenwerking.

21:45    Resultaten delen: ‘En dus gaan we de komende weken, maanden: …’

22:00    Afsluiting en napraten aan de bar

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. Toegang is gratis (vrijwillige bijdragen zijn welkom!).
Aanmelden via Facebook, of ideecafe@ideewinkel.nl; info@leiden4globalgoals.nl (als je wilt)
Voor meer informatie: Ckees van Oijen (06 272 63 520)