2020 – 15 juni – Online Ideecafé – Webinar ‘Jaar van het Dak’ – Groenblauwe dakdromen in Leiden

Foto ideewinkel

Op maandagavond 15 juni vindt (na het Online Ideecafé van 20 april) de tweede inspiratieavond in het teken van het ‘Jaar van het Dak’ plaats. In dit Webinar kijken we samen naar de kansen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit op daken in Leiden, waarom dat nodig is en wat je met buren in je eigen wijk samen kan ondernemen.  

Gemeente Leiden wil de beschikbare ruimte zowel verdichten als vergroenen. Op daken zijn nog tal van ongebruikte kansen voor energieproductie, wonen, recreatie, tuinieren, klimaatadaptie en biodiversiteit. Op 15 juni worden in het Ideecafé de ‘groeneblauwe’ kansen op daken belicht. Hoe kunnen we daken aanpassen aan het veranderende klimaat met hogere temperaturen, langere droogteperiodes en soms hevige regen? En hoe kan je natuur en biodiversiteit op het dak bevorderen?

Wethouder, Fleur Spijker van Gemeente Leiden vertelt over de ambities voor het benutten van alle mogelijke functies van daken in 2020. Wessel Tiessens, projectleider ‘Jaar van het Dak’ vertelt over een winactie voor gratis groen- en/of zonnedak voor particulieren en de 30% innovatie subsidie voor grotere daken. Wethouder Ashley North van Gemeente Leiden zal vertellen over de rol van daken in het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en biodiversiteit, waarna Wouter Moerland van Gemeente Leiden en Bureau Stadsnatuur belicht het belang van biodiversiteit en natuurinclusief dakontwerpen. Daarna volgen break-out sessies met brainstorm over groenblauwe inspiratie, beleving en circulaire buurtinitiatieven op daken in Leidse wijken.

Programma maandagavond 15 juni 2020

19:45      Online inloggen (link wordt toegestuurd na aanmelding)
20:00     Opening Ckees van Oijen, werkgroep Groene Ideecafé, wijkambassadeur en “dakcoach”
20:05     Fleur Spijker, Gemeente Leiden over de hoge ambitie met het Jaar van het Dak
20:10      Wessel Tiessens projectleider “Jaar van Het Dak” over de winactie en subsidie voor iconische initiatieven
20:15      Ashley North, Gemeente Leiden over het utvoeringsprogramma klimaatadaptatie en biodiversiteit
20:25      Wouter Moerland, Gemeente Leiden/Bureau Stadsnatuur over biodiverse, natuur-inclusieve daken
20:40     Korte pauze voor indeling in ‘wijk’groepen bij break-out sessie
20:45     Parallelle break-out sessies; brainstormen over kansen voor buurtinitiatieven in de wijk
21:10      Uitwisseling van ideeën, mogelijkheden obstakels te overbruggen en vervolgstappen

Inspiratie: Meten aan groenblauwe daken
Toegang is gratis na aanmelden via ideecafe@ideewinkel.nl (noodzakelijk). Voor meer informatie Ckees van Oijen (06-27263520)

Vooruitblik programmering Ideecafé in 2020 (onder voorbehoud): “reserveer in je agenda”

  • Op 21 september (Voedselvisie?), 19 oktober (ntb), 16 november (ntb) en 14 december (Terugblik op 15 jaar ideewinkel activiteiten en vooruitblik) wordt er weer een Ideecafé georganiseerd; als Webinar of bij Scheltema Leiden.

Ieder die het Groene Ideecafé wil ondersteunen en onderwerpen wil aandragen of uitvoeren is welkom. De werkgroep Groene Ideecafé kan ook goed versterking gebruiken voor diverse activiteiten zoals de programmering en coördinatie, technische ondersteuning, publiciteit en verslaglegging, en Informatie en aanmelden: https://www.ideewinkel.nl/vacature/