2019 – 30 juni – Veldworkshop ‘Oeverplanten’

Foto ideewinkel

2019 - 30 juni - Veldworkshop 'Oeverplanten'

Het project ‘Oeverplanten’ is een Citizen Science onderzoek (samenwerking van Naturalis, Universiteit Leiden en het publiek) om de oevervegetatiekwaliteit in de Leidse regio te beoordelen. Het doel is om biodiversiteit te vergroten door gemeenten bij hun keuzes over de inrichting en beheer van oevers te ondersteunen.

Je hoeft echt geen specialist te zijn om mee te doen. In de workshop oefenen we de ‘oevercheck’ langs waterkanten.

Datum, tijd en plaats: 30 juni van 14 tot 16 uur – Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn, Gemeentehaven 3, Warmond.
Aanmelden
: info@koudenhoornontdekken.nl

Tussen 15 mei en 15 september worden meer workshops, langs sloten en bermen georganiseerd. Voor meer informatie over het project Oeverplanten: www.mijnoeverplanten.nl