2019 – 16 september – Ideecafé – Klimaatcrisis en wat Leidenaren kunnen doen

Foto ideewinkel

Veel mensen vinden het klimaatprobleem te ingewikkeld, veelomvattend of te lastig om ermee aan de slag te gaan. Hoe we reageren op de sombere klimaatverhalen verschilt per persoon. Sommigen twijfelen, anderen ontkennen, enkelen raken in een klimaatdepressie en weer anderen komen in actie. Hoe komt klimaatverandering bij jou binnen en hoe verhoud je je er toe?

De psychologie van klimaatverandering en klimaatactie is nog niet veel besproken, maar blijkt essentieel. De urgente boodschap van klimaatwetenschappers zet nog niet voldoende aan tot actie. Wat kan wel werken? Op deze avond bij het Groene Ideecafé worden drie verschillende initiatieven besproken. Welke spreekt jou aan? Laat je inspireren.

Een belangrijk startpunt om het klimaatprobleem aan te pakken is het gesprek aan te gaan en onze angsten, frustraties en barrières te delen.

  • De coaches van Stichting Klimaatgesprekken leren je hoe je jouw klimaatimpact kan verminderen en maken gebruik van inzichten uit de klimaatpsychologie om mensen hoop, humor en handelingsperspectief te bieden.
  • De invalshoek van de Geluksroute is: “Waar word je gelukkig van, en wil je dat delen?”. Deze uitnodiging blijkt steeds weer een grote rijkdom in mensen wakker te roepen. Door het delen van geluk en dromen, inspireer je jezelf en anderen om ook tot positieve actie over te gaan.
  • Om te zorgen dat de politiek en de media de klimaat-boodschap meekrijgen, gaan actiegroepen zoals Extinction Rebellion een stap verder. Zij kiezen voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid om politieke en maatschappelijke verandering tot stand te brengen.

Hoe kunnen deze verschillende invalshoeken jou inspireren? Kom 16 september naar het Ideecafé in Scheltema om hierover mee te praten en onderzoek welke aspecten je aanspreken en hoe jij je daarvoor ook kan inzetten.

Programma maandagavond 16 september 2019

19:30   Zaal open, inloop
20:00  Opening: Anton de Gruyl, Ideecafé
20:10   Klimaatcrisis: hoe zit het? – Linda Knoester, milieuwetenschapper
20:25   Je eigen impact verlagen geeft grip – Eveline Molier, coach Klimaatgesprekken Leiden
20:55   Pauze
21:10   Geluk delen nodigt uit tot positieve actie – Marike van IJssel en Astrid Paalvast, Geluksroute Leiden
21:40   Directe actie geeft hoop – Linda Knoester, Extinction Rebellion
22:00  Napraten aan de bar

Toegang is gratis (crowdfunding welkom!). Aanmelden via Facebook of ideecafe@ideewinkel.nl
Voor meer informatie: Ckees van Oijen (06-27263520).