2017 – Verslag Ideecafé 24 april “Leiden van Gas Los”

Foto ideewinkel

Opening door Anton de Gruyl, Groene Ideecafé.

Presentatie Samen gas terug in Groningen en thuis” door Evert Hassink, Milieudefensie.

Evert vertelt over breien voor Groningen. Ze proberen de grootste deken van Nederland te maken. Deze staat symbool voor het dichtdraaien van de gaskraan. In Groningen moet de gaskraan dicht, dus de rest van Nederland moet meedoen. De mensen in Groningen hebben veel schade door de gasboringen. Deze schade wordt vaak wel vergoed, maar de impact op de inwoners is groot.

Bij het dichtdraaien van de gaskraan wil milieudefensie zich vooral richten op huishoudens. Ze willen het probleem wijk voor wijk aanpakken, een beetje zoals Leiden nu ook gaat doen. Milieudefensie zou graag zien dat de gaskraan in 2030 helemaal dicht kan. Daarom moet het probleem serieus worden opgepakt. De doelstelling van de overheid is om in 2050 100% duurzaam te zijn. Milieudefensie vindt echter dat we dit in 2030 al moeten zijn. Dit geeft de derdewereldlanden wat meer tijd om deze doelstelling te halen. Zij hebben namelijk niet de middelen die wij hebben om deze doelstelling te behalen. [ #SamenGasTerug, evert.hassink@milieudefensie.nl, Evert_MD ]

Presentatie De Leidse Warmtevisie, door Boudewijn Kopp, gemeente Leiden,

Gemeenten hebben een regierol in de warmtetransitie om de in de energieagenda vastgestelde doelstelling van een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 te kunnen halen. Op het moment is de gemeente bezig de warmtevisie op te stellen. 6 juni is deze voor inspraak in B&W en eind oktober wordt deze vastgesteld door de gemeente. Er zal dus spoedig besloten worden hoe Leiden in de toekomst zonder aardgas verwarmt zal worden, met of zonder warmtenet. Totaal 43.000 woningen in Leiden en “nog maar 33 jaar” de tijd betekent per jaar gemiddeld 1300 huizen van het gas af!

Leiden heeft een Panel van 600 inwoners van de gemeente Leiden. Zij hebben vragen voorgelegd gekregen over aardgasvrij leven. Hieruit blijkt dat de helft van de Leidenaren op de hoogte is van een aardgasvrij Nederland in 2050. 70% van de Leidenaren staat niet onwelwillend tegenover aardgasvrij wonen. 23% van de Leidenaren is bereid te investeren om hun woning aardgasvrij te maken, zelfs al verdienen zij dit geld niet terug. Verder is 33% van de Leidenaren bereid te investeren in de woning als zij dit op een later moment terugverdienen.

Om al de doelstellingen te behalen werkt de gemeente samen met veel verschillende partijen: de verschillende woningcoöperaties, Nuon, EnergiekLeiden maar natuurlijk ook met de bewoners.

Presentatie Leiden Zuid-West van gas los door Bart Groeneweg, Goed Leiden Zuid-West.

Elke wijk is anders en uit het onderzoek binnen de warmtevisie is naar voren gekomen dat Zuid-West kansrijk is om als één van de eerste wijken van het gas los te gaan. Vereiste is wel dat de leiding vanuit Rotterdam er komt. De vele hoogbouw in de wijk en veel coöperatie bezit zorgen ervoor dat een warmtenet gunstig is. Vele woningen kunnen relatief goedkoop en met slechts enkele deals met coöperaties op het warmtenet worden aangesloten. Hiermee zou al ruim de helft van de 10.000 woningen van het gas los kunnen.

Voor de laagbouwwoningen is nog in onderzoek of het rendabel is ze ook aan te sluiten. Zo niet dan zijn er veel koopwoningen met platte daken waar ruimte is voor all-electric oplossingen. Een uitdaging vormt de slecht geïsoleerde jaren 60/70 woningen met schuine daken en veelvuldig dakkapellen, waar weinig ruimte is voor installaties.

De wijkambassadeur houdt de ontwikkelingen in de gaten en adviseert zijn wijkgenoten zo goed mogelijk bij het verduurzamen van de woningen. Het is wenselijk enkele voorbeeldwoningen in samenwerking met voorlopers, gemeente en bedrijven te realiseren. Buurtgenoten kunnen hier kijken en zien dat het mogelijk is zonder op comfort in te leveren.

Presentatie Poelgeest krijgt nieuwe energie door Frank ter Beek, Energiek Poelgeest.

Poelgeest heeft geen gasleiding, maar is niet gasloos! Het warmtenet levert warmte die opgewekt is in de gascentrale van Nuon. Deze centrale is niet rendabel en Nuon zal haar over een paar jaar sluiten. Poelgeest is op zoek naar een alternatief. Zoals restwarmte vanuit Rotterdam, maar als dit er niet komt zal een andere optie gekozen moeten worden. Op de website van Energiek Poelgeest zijn filmpjes te zien over de plannen van de warmterotonde en de toekomstvisie van de warmterotonde.

Als alternatief zijn er een aantal ideeën.  Zo kan de restwarmte van de rioolzuivering gebruikt worden, kan er warmte uit de bodem gehaald worden of kan de warmte van de Klinkenbergerplas gebruikt worden. Hierdoor wordt de gemiddelde temperatuur van de plas lager. Hierdoor wordt mogelijk gelijk het probleem van de blauwalgen opgelost.

Energiek Poelgeest vindt dat de overheid de regie moet nemen. Verder zijn zij voor open netten. Op dit moment heeft Nuon een monopolypositie.

Presentatie Leiden gaat van gas los door Dirk van der Werff en Jasper Kales van Solar compleet/ HONE.

Wonen zonder gas is nu al mogelijk. Om dit te bereiken moeten we werken volgens het proces van de Trias Energetica.

  • Stap 1: energiebehoefte beperken door de woning goed te isoleren.
  • Stap 2: duurzaam opwekken met bijvoorbeeld PV, warmtepomp en daglicht/zonne-boilersysteem. HONE werkt ook als de zon niet schijnt. Wel is in de winter back-up nodig omdat de dagen kort zijn en de warmtevraag groot. Hybride systemen zijn in ontwikkeling en goed bevonden in tests. Doelstelling is van gemiddeld 35.000 naar 25.000 euro te gaan voor all-electric oplossingen.
  • Stap 3: Leiden gaat Goed.

Discussie

Er was wat uitloop waardoor de discussie kort was. Martin Kroon had een kritische noot in de zin dat hij vindt dat het probleem onderschat wordt en het niet zinnig vindt met warmtepompen te gaan werken zolang de energie hiervoor grotendeels nog fossiel is. Dit noemt hij “het paard achter de wagen spannen”. Zijn broer heeft sinds 1993 de eerste nul op de meter woning in Woubrugge en veel ervaring met obstakels en dergelijke. De woning is te bezichtigen en de broers staan open voor discussie.

De presentaties van deze avond zijn te vinden onder “Downloads”.