2017 – 7 april – Duurzaamheid in L750 Burgertop

Foto ideewinkel

Woensdag 22 maart vierden 300 Leidenaren de L750 Burgertop. Alle ideeën die afgelopen maanden in 70 huiskamergesprekken werden opgehaald zijn uitgewerkt in 30 concrete voorstellen. De komende maanden wordt hieraan doorgewerkt, waarvoor 12 burgerpanels vanaf begin april ook extra ondersteuning krijgen.

De helft van die ideeën heeft direct duurzame doelstellingen zoals:

  • Leiden Centraal Park. Groen verblijfsklimaat aan beide zijden van het station.
  • Energie Lekkerrr Zelluf. Duurzame energie collectief voor brede groepen bereikbaar.
  • De Leidse Woon Golf. Kleine, duurzame woningen voor jong en oud in het centrum.
  • Eco-tiny houses. Ecologische, energieneutrale kleine woningen voor jongeren verspreid in de stad.
  • Samen vuil ophalen. Bijvoorbeeld eens in de 2 weken met buurtgenoten zwerfvuil verwijderen.
  • Meer groen in de binnenstad. Operatie Steenbreek in de openbare ruimte en particuliere tuinen. Training van groenambassadeurs op de Wildacademie.

Deze burgerpanels zullen in september hun uitgewerkte voorstel op een burgerfestival presenteren.

Meer informatie: http://leideningesprek.nl/