Foto ideewinkel

Stichting Ideewinkel

Onze stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

ANBI

Wij zijn een ANBI: een en algemeen nut beogende instelling. Dit brengt voor onze donateurs een aantal belastingvoordeel met zich mee.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de belastingdienst

Onze RSIN nummer is: 814735356

Bestuur en Projectleiders

Peter Engbers: Voorzitter

Anneke van Rossum: Secretaris

Yvet Bommelje: Penningmeester

Anne marie van Dam: Algemeen bestuurslid

Monique Oomes: Algemeen bestuurslid

Marijke Langeveld: Projectleider Groene Ideecafe

Robbert Folmer: Projectleider Groene Ideecafe

Wim Lunsing: Projectleider Vrij Groen

Ingrid de Wilde: Projectondersteuning Vrij Groen

Tim Seegers: Projectleider Voedselbos Okkerheide

Eduard Groen: Platform Leidse Parken

Organogram

Bestuur en Projectleiders

  Functie Naam
Bestuur Voorzitter Peter Engbers
Secretaris Anneke van Rossum
Penningmeester Yvet Bommelje
Algemeen Bestuurslid Anne Marie van Dam
Algemeen Bestuurslid Monique Oomes
Communicatieadviseur Vacature
Projectleiders Groene Ideecafé Marijke Langeveld
Robbert Folmer
Vrij Groen Wim Lunsing
Ingrid de Wilde
Okkerheide Tim Segers
Platform Leidse Parken Eduard Groen
Ondersteuning Nieuwsbrief Ben van Leeuwen
Boekhouder