Stichting Ideewinkel

Onze stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

ANBI

Wij zijn een ANBI: een en algemeen nut beogende instelling. Dit brengt voor onze donateurs een aantal belastingvoordeel met zich mee.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de belastingdienst

Onze RSIN nummer is: 814735356

Bestuur

Ons bestuur is als volgt samengesteld:

Peter Engbers: voorzitter
Anko Cazemier: secretaris
Tanja Verstelle: penningmeester
Marianne van der Heijden: algemeen bestuurslid

 

 

 

Organogram

 

Functie Naam

Bestuur

Voorzitter Ideewinkel Peter Engbers
Secretaris Ideewinkel Anko Cazemier
Penningmeester Ideewinkel Tanja Verstelle
Algemeen Bestuurslid Ideewinkel Marianne van der Heijden
Projectleiders Projectleider Groene Ideecafé Ckees van Oijen
Projectleider Vrij Groen Anne Marie van Dam
Projectleider Ondek Natuur in jouw buurt Jacqueline Henrot
Projectleider Filosofie van de duurzaamheid Marijke Deurloo
Ondersteuning Nieuwsbrief ondersteuning Ben van Leeuwen