Foto ideewinkel

Stichting Ideewinkel

Onze stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

ANBI

Wij zijn een ANBI: een en algemeen nut beogende instelling. Dit brengt voor onze donateurs een aantal belastingvoordeel met zich mee.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de belastingdienst

Onze RSIN nummer is: 814735356

Bestuur en Projectleiders

Peter Engbers: Voorzitter

Anneke van Rossum: Secretaris

Marianne van der Heijden: Algemeen bestuurslid

Vacant: penningmeester

Ckees van Oijen: Projectleider Groene Ideecafe

Anne marie van Dam: Projectleider Vrij Groen

Marijke Deurloo: Projectleider Filosofie van de duurzaamheid

Jacqueline Henrot: Projectleider Ontdek Natuur in jouw buurt

Tim Seegers: Projectleider Voedselbos Okkerheide

Organogram

 

Bestuur en Projectleiders

  Functie Naam
Bestuur Voorzitter Peter Engbers
Secretaris Anneke van Rossum
Penningmeester Vacature
Algemeen Bestuurslid Marianne van der Heijden
Communicatieadviseur Vacature
Projectleiders Groene Ideecafé Ckees van Oijen
Vrij Groen Anne Marie van Dam
Ontdek Natuur in jouw buurt Jacqueline Henrot
Filosofie van de duurzaamheid Marijke Deurloo
Okkerheide Tim Segers
Ondersteuning Nieuwsbrief Ben van Leeuwen
Boekhouder Frans van der Meer