Stichting Ideewinkel

Onze stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

ANBI

Wij zijn een ANBI: een en algemeen nut beogende instelling. Dit brengt voor onze donateurs een aantal belastingvoordeel met zich mee.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de belastingdienst

Onze RSIN nummer is: 814735356

Bestuur

Ons bestuur is als volgt samengesteld:

Peter Engbers: voorzitter
Anko Cazemier: secretaris
Tanja Verstelle: penningmeester
Marianne van der Heijden: algemeen bestuurslid