Foto ideewinkel

Stichting Ideewinkel

Onze stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

ANBI

Wij zijn een ANBI: een en algemeen nut beogende instelling. Dit brengt voor onze donateurs een aantal belastingvoordeel met zich mee.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de belastingdienst

Onze RSIN nummer is: 814735356

Bestuur en Projectleiders

Peter Engbers: Voorzitter

Anneke van Rossum: Secretaris

Anneke van Rossum: Waarnemend Penningmeester

Anne marie van Dam: Algemeen bestuurslid

Ckees van Oijen: Projectleider Groene Ideecafe

Ingrid de Wilde: Projectleider Vrij Groen

Tim Seegers: Projectleider Voedselbos Okkerheide

Organogram

 

Bestuur en Projectleiders

  Functie Naam
Bestuur Voorzitter Peter Engbers
Secretaris Anneke van Rossum
Penningmeester Anneke van Rossum (waarnemend)
Algemeen Bestuurslid Anne Marie van Dam
Communicatieadviseur Vacature
Projectleiders Groene Ideecafé Ckees van Oijen
Vrij Groen Ingrid de Wilde
Okkerheide Tim Segers
Ondersteuning Nieuwsbrief Ben van Leeuwen
Boekhouder Marijke Ledderhof