Verslag van Het Groene IDeeCafé van 6 mei2013
Thema: LETS Leiden

terug

LETS staat voor Lokaal Economisch  Transactie Systeem, een  moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen. LETS  Leiden bestaat al 15 jaar in Leiden, het maakt deel uit van een  internationale beweging van mensen die diensten en goederen  uitwisselen zonder dat er geld aan te pas komt. Er wordt onderling  betaald in lokaal geld, in Leiden zijn dat Sleutels.  Het verschil met de ouderwetse ruilhandel is, dat iemand die van  een dienst gebruik maakt niet iets voor dezelfde persoon terug  hoeft te doen. Je ruilt niet met één persoon, maar kan kiezen uit vraag en aanbod van alle deelnemers!
De prijs voor je geleverde of gekregen product/dienst spreek je van te voren met elkaar af. Een richtlijn hiervoor is dat een Sleutel gelijk is aan een euro, en dat er 15 Sleutels per uur worden betaald.

De economische situatie speelt LETS in de kaart. Er zijn vele diensten en producten die in het ruilsysteem van LETS opgenomen kunnen worden, het leven wordt er goedkoper en leuker van. Er zijn nu ongeveer 100 leden, dit aantal mag best verdubbelen.

Er spelen op dit moment verschillende vragen, zoals: Hoe kan LETS op een goede manier groeien? Hoe kunnen vraag en aanbod zo goed mogelijk aansluiten op elkaar? Wanneer is er sprake van concurrentie vervalsing? Kan een winkel lid worden van Lets en zo ja hoe dan?

Na de presentatie van Marijke van Aubel bogen we ons over deze en andere vragen met als doel LETS Leiden te helpen groeien.

Promo filmpje LETS Leiden door Unity t.v.

website: www.letsleiden.nl
Klik op onderstaand plaatje om de presentatie van Marijke te bekijken