Verslag van Het Groene IDeeCafé van 2 september 2013
Thema: Is Leiden rijp voor Life+?
(de kansen van het Europese Natuur- en milieuprogramma Life+ voor Leiden)

terug

We begonnen dit seizoen met een gedurfd plan!

De Stichting IDeeWinkel wil samen met gelijkgestemde organisaties een flinke slag maken naar een duurzame en groene toekomst voor Leiden en omgeving.

Twee sprekers gaven een inleiding
:
Marijke Deurloo, bestuurslid IDeeWinkel over het Life+ programma van de Europese Unie

De presentatie van Marijke Deurloo
(klik op het plaatje)

  Marijke toonde ook het filmpje over Life+

Alex Ouwehand,
directeur Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie vertelt over een nieuw interactief
project Mooi Zuid-Holland
 

Na de sprekers werd met de bezoekers gebrainstormd en geinventariseerd welke organisaties en personen mee willen doen om gezamenlijk een
meerjarig projectvoorstel in te dienen in het kader van het Europese natuur- en milieuprogramma LIFE+.

Doel van het project:
Met behulp van medefinanciering vanuit Europa een aantal duurzame en groene initiatieven in Leiden en omgeving versterken.
Dit met de ambitie om van de meest versteende stad in het meest dichtbevolkte gebied van Nederland te komen tot een verdere vergroening waardoor
de regio een kwaliteitsimpuls krijgt.

Het beeld hierbij:
1. - het Singelpark om oud-Leiden heen
2. - daarbinnen projecten als Buurttuinen, duurzame energie projecten, groene daken / balkons, eetbaar groen,
natuurlijk en gezamenlijk groenbeheer, ruimte voor bomen,etc.
3. - de verbinding naar buiten (plannen van de provincie en gemeente, boeren etc.), alsof je de kleurplaat met de
groene singel verder inkleurt met groene initiatieven. -Hierbij hoort Lekkergroenrondleiden.nl, de interactieve
website voor groene en duurzame ideeën en initiatieven.
4. - Aantrekkelijke verbindingen (nieuwe en bestaande verbeteren) naar groene stroken buiten de stad met groene
trajecten richting Groene hart en richting rivieren, Kagerplassen, zee en duin.