Penningmeester bij de Stichting Ideewinkel

Foto ideewinkel

Wil je graag jouw financiële (bestuurders)ervaring inzetten voor de verwerkelijking van duurzame projecten in Leiden? Hou je van kloppende getallen? Dan zoeken wij jou!

 

WAT BIEDEN WE JE?

Een kleine, gemotiveerde (netwerk)organisatie met een aantal eigen duurzame projecten en een groot lokaal netwerk. Een gezellig en gemotiveerd bestuursteam. Kansen om jouw visie en passie voor duurzame ontwikkeling op een praktische manier in te zetten en jouw eigen kennis te delen en te verrijken.

 

PLEK IN OMZE ORGANISATIE

Als Penningmeester ben je lid van het bestuur. Het bestuur regelt de overkoepelende zaken. De projectleiders zijn inhoudelijk en budgettechnisch verantwoordelijk voor hun project, waaronder de daarbij werkende vrijwilligers.

 

ONZE ORGANISATIE

Stichting Ideewinkel wil duurzame (burger)initiatieven in Leiden e.o. stimuleren en faciliteren. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status. Nieuwe initiatiefnemers bieden wij de kans zich bij onze stichting aan te sluiten. Met het Groene Ideecafé bieden we een platform en ontmoetingspunt voor mensen met duurzame ideeën en initiatieven. Wij willen dit graag uitbreiden met nog meer duurzame projecten. Daarvoor willen we bekender worden. Daar kun jij ons bij helpen!

 

WAT GA JE DOEN?

Jij bent onze financiële deskundige. Eén van onze belangrijkste activiteiten is fondsenwerving voor bestaande en nieuwe projecten. Daarbij is het een sport om onze eigen beheerskosten zo laag mogelijk én gedekt te houden. Jij weet subsidieverstrekkers te overtuigen en projectleiders te ondersteunen bij de aanvraag en afrekening van subsidies. Je werkt nauw samen met  de medewerker boekhouding. Je bent hiervoor sparring partner en samen maken jullie onze begroting en het financiële jaarverslag en je Je legt verantwoording af aan een kascommissie.

 

WANNEER?

Zoals bij alle vrijwilligerswerk gaat het om je eigen drive en organisatie. Wij willen graag onze eigen projecten uitbreiden. De rol van de penningmeester is hierin cruciaal. Met jouw enthousiasme kun je ons hierbij helpen! Wij vergaderen als bestuur zo’n 8 x per jaar (’s avonds).

 

WAT VRAGEN WE VAN JE?

Allereerst passie om van Leiden en haar omstreken een gezonde, heilzame omgeving te maken. Je hebt bij voorkeur financiële (bestuurders)ervaring en verstand van boekhouden. Je bent integer, vasthoudend en precies, en je kunt effectief communiceren. Je maakt je sterk voor de missie van de Ideewinkel!

 

WIL JE MEER WETEN OF SOLLICITEREN?

Kijk op: www.Ideewinkel.nl en/of neem contact op met Peter Engbers: voorzitter@ideewinkel.nl.