Penningmeester bij de Stichting Ideewinkel

Foto ideewinkel

Houd jij van financieel beleid vormgeven en heb je hart voor duurzaam Leiden? Dan zoeken wij jou als penningmeester in ons bestuur!

Wat ga je doen?

 • Je weet onze plannen een financiële vertaling te geven en daarvoor de juiste kanalen te vinden. Je volgt daarbij de ANBI-richtlijnen.
 • Je doet de boekhouding, en samen met de projectleiders en de secretaris maak je onze begroting en het financiële jaarverslag.
 • Je legt verantwoording af aan een kascommissie.
 • Je draagt met de andere bestuursleden de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de Ideewinkel.
 • Je ondersteunt en controleert de projectleiders bij fondsenwerving.

Plek in onze organisatie

Je bent samen met de voorzitter en de secretaris lid van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft de dagelijkse leiding en voert de besluiten van het bestuur uit.

Wanneer?

Het bestuur vergadert zo’n 8x per jaar (bij voorkeur overdag). Het Dagelijks Bestuur stemt tussendoor naar behoefte met elkaar af. Het betreft een kleine boekhouding, afhankelijk van jouw ervaring kost dit niet veel tijd. Het opstellen van het jaarverslag en begroting vraagt eind en begin van het boekjaar wat meer tijd.

Wat vragen we van je?

 • Het leuk vinden om op bestuurdersniveau de Ideewinkel verder te ontwikkelen
 • Ervaring met en kennis van financiële verslaglegging en boekhouden
 • Een vindingrijke en tegelijkertijd realistische geest
 • Integer
 • Effectieve communicatie

Wat bieden we?

 • Inspiratie door de vele (lokale) duurzaamheidsinitiatieven
 • Een kleine, gemotiveerde (netwerk)organisatie met een groot lokaal netwerk
 • Kansen om jouw visie en passie voor duurzame ontwikkeling op een financieel verantwoorde manier in te zetten en jouw eigen kennis te delen en te verrijken

Wil je meer weten of solliciteren?

Neem contact op met Peter Engbers: voorzitter@ideewinkel.nl.

Onze organisatie

Stichting Ideewinkel stimuleert en faciliteert duurzame (burger)initiatieven in Leiden en omgeving door het organiseren van ontmoetingen, zoals in het Groene Ideecafé. Ons motto is: ‘Ook in Leiden bestaat er maar één Aarde’. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status. Zie ook: www.ideewinkel.nl