Secretaris Stichting IdeeWinkel

Spin in het web voor ondersteuning van initiatieven voor duurzaamheid. Kom je ons bestuur versterken?

Het Groene Ideecafe en de Biodiversiteitstuin Vrij Groen zijn projecten van de Ideewinkel. Onze stichting ondersteunt deze en andere burgerinitiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling in de Leidse regio. Wij willen dit in de toekomst graag uitbreiden met nog meer duurzame projecten.

Wat ga je doen?

Je bepaalt met de andere bestuursleden het beleid van de stichting. Je verzorgt de notulen van de bestuursvergaderingen (zo’n 8 keer per jaar). Je helpt met de jaarverslagen. Je beheert correspondentie en archief, en je levert een bijdrage aan de fondsenwerving. Je onderhoudt contact met andere organisaties om het netwerk van de Ideewinkel te versterken. Met je bestuurswerk maak je meer steun aan duurzame projecten door de bewoners van de regio mogelijk.

Wanneer?

Het Ideewinkelbestuur vergadert zo’n 8 keer per jaar. Post en mails kunnen wekelijks binnenkomen. Je netwerkactiviteit kan plaatsvinden bij het Groene Ideecafe, (de 3e maandagavond van de maand), maar kan ook daar buiten uitgevoerd worden.

Hoe ziet het werk er uit?

De Ideewinkel is een kleine stichting met een lokaal en regionaal netwerk, bezig met een verbeteringsslag in bestuur en projectorganisatie. Coördinatie en projectleiding wordt soms uitbesteed aan freelancers, maar het merendeel van het werk wordt verzet door vrijwilligers. De secretaris houdt contact met bestuur en projectleiders en externe relaties.

Wat vragen we van je?

Je kunt de correspondentie en informatiestromen gestructureerd beheren en je kunt goed met anderen samenwerken. Je ontwikkelt je visie op het werk van de Ideewinkel en levert daar van uit een bijdrage aan de strategie. Je steunt de missie van de Ideewinkel. Het is fijn als, maar niet noodzakelijk dat je bestuurservaring hebt in een non-profit organisatie.

Wat bieden we?

Een gezellig en gemotiveerd bestuursteam, en een organisatie met een aantal bekende en minder bekende projecten die de Leidse regio duurzamer maken. Kansen om je visie en passie voor duurzame ontwikkeling en bottom-up initiatieven in praktijk te brengen en je netwerk te vergroten; je kennis te delen en te verrijken.

Interesse?

Contactpersoon voor deze vacature is Peter Engbers, per mail bereikbaar via voorzitter@ideewinkel.nl .