Ontdek Natuur in jouw Buurt

De werkgroep Ontdek Natuur in jouw Buurt brengt vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar om deelname aan natuuronderzoek met ‘Citizen Science’ te stimuleren en te ondersteunen.

Ontdek-natuur-in-jouw-buurt heeft een eigen website

Ga naar: www.ontdeknatuurleiden.nl

Citizen Science’ (of ‘Burgerwetenschap’) is wetenschappelijk onderzoek dat door vrijwilligers samen met of onder begeleiding van wetenschappers wordt uitgevoerd. Dit kunnen nationale projecten, regionale onderzoeken of lokale initiatieven zijn. Ook incidentele waarnemingen die in een databank worden opgeslagen behoren tot Citizen Science.

Doe mee!     Gebruik “Citizen Science” om jouw beleving van de natuur te verrijken. Ontdek meer en begrijp je omgeving beter. Verzamel, ondersteund door deskundigen en samen met anderen, gegevens van belang voor jezelf, de wetenschap en de maatschappij.

De komende activiteiten vindt je op de website.

Onze activiteiten zijn gratis. Contact: ontdeknatuur@gmail.com

===========================================================================

Lees alle nieuwsberichten

Agenda

03/16

20:00

Afgelast; om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. - Het Groene Ideecafé organiseert op maandagavond 16 maart bij Scheltema Leiden de eerste van twee inspiratieavonden in het teken van het ‘Jaar van het Dak’. Samen kijken we naar wat er op daken in Leiden allemaal is, wat er allemaal kan en wat er nodig is om dat te realiseren. >

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden